Giới thiệu

Tổng quan về Chương trình

Tổng quan về Chương trình

RFJ, chương trình phần thưởng về an ninh quốc gia của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được thành lập theo Đạo luật Chống Khủng bố Quốc tế năm 1984, Công Luật 98-533 (được soạn thành luật tại 22 U.S.C. § 2708). Được quản lý bởi Cục An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao, sứ mệnh của RFJ là treo thưởng để lấy được thông tin nhằm bảo vệ sinh mạng của người dân và những lợi ích của Hoa Kỳ cũng như tăng cường an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.  

Kể từ năm 1984, Quốc hội đã mở rộng các thẩm quyền theo luật định của RFJ để treo thưởng cho thông tin trong ba hạng mục lớn: 

 • Khủng bố. Cho thông tin mà
  • Dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án bất kỳ người nào lên kế hoạch, thực hiện, hỗ trợ hoặc cố gắng thực hiện các hành động khủng bố quốc tế nhằm vào người dân hoặc tài sản của Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài;
  • Ngăn chặn ngay từ đầu những hành động như vậy để chúng không xảy ra;
  • Nhận diện hoặc tìm ra vị trí của một thủ lĩnh khủng bố quan trọng; hoặc
  • Phá vỡ cơ chế tài chính của các tổ chức khủng bố nước ngoài.  Điều này bao gồm việc phá vỡ các mạng lưới bắt cóc và các sự kiện bắt cóc nhằm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức đó.   
 • Hoạt động Mạng Độc hại. Cho thông tin mà
  • Nhận diện hoặc tìm ra vị trí của bất kỳ cá nhân nào, trong khi hành động theo sự chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của một chính phủ nước ngoài, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính (Computer Fraud and Abuse Act – “CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  Điều này bao gồm sự can thiệp từ nước ngoài vào cuộc bầu cử.
 • Triều Tiên. Cho thông tin mà
  • Phá vỡ những cơ chế tài chính của những cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào một số hoạt động nhất định để hậu thuẫn chế độ Triều Tiên; hoặc
  • Nhận diện hoặc tìm ra vị trí của bất kỳ cá nhân nào, trong khi hành động theo sự chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ Triều Tiên, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính (Computer Fraud and Abuse Act – “CFAA”), 18 U.S.C. § 1030.  Điều này bao gồm các cuộc tấn công mạng và xâm nhập vào các hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ.

Quảng cáo Phần thưởng

Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao duyệt một phần thưởng, RFJ sẽ quảng cáo phần thưởng đó và tương tác với các khán giả mục tiêu theo cách phù hợp về mặt văn hóa bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bao gồm mạng xã hội, ứng dụng trò chuyện xã hội và phương tiện truyền thông truyền thống.

Xử lý Tin báo

Quảng cáo của RFJ hướng dẫn các cá nhân gửi thông tin của họ bằng tin nhắn văn bản đến các đường dây nhận tin báo dành riêng cho ngôn ngữ đó của RFJ, thông qua một số ứng dụng nhắn tin được mã hóa và được sử dụng rộng rãi, bao gồm Signal, Telegram và WhatsApp. Các cá nhân cũng có thể gửi thông tin của họ qua e-mail và các tài khoản mạng xã hội.
RFJ truyền đạt thông tin thích hợp cho các cơ quan USG khác. 

Trả Thưởng

Nếu thông tin được cung cấp bởi một người dẫn đến một kết quả tích cực, cơ quan điều tra Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về vụ việc đó có thể quyết định đề cử người cung cấp thông tin để người đó được nhận thưởng. Các đề cử nhận thưởng được xem xét bởi một ủy ban liên ngành và sau đó được gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao để quyết định về việc có thực hiện thanh toán hay không.

Kể từ khi bắt đầu chương trình Phần thưởng cho Công lý vào năm 1984, Chính phủ Hoa Kỳ đã trả hơn 200 triệu đô la cho hơn 100 người cung cấp thông tin mà đã đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý, làm gián đoạn các cuộc tấn công khủng bố hoặc hoạt động tài trợ khủng bố, hoặc phá vỡ những cơ chế tài chính[BDE1] của những kẻ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp để hỗ trợ chế độ Triều Tiên.