Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ
Giới thiệu

Thông báo về Quyền Riêng tư

Thông báo về Quyền Riêng tư

Cảm ơn bạn đã chọn tham gia vào cộng đồng của chúng tôi tại Phần thưởng cho Công lý. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn.

Thông báo bảo mật này mô tả cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn nếu bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi tại https://rewardsforjustice.net
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác –bao gồm cả tiếp thị hoặc sự kiện

Trong thông báo về quyền riêng tư này, nếu chúng tôi đề cập đến:

 • “Trang web”, chúng tôi đang đề cập đến bất kỳ trang web nào của chúng tôi mà tham chiếu hoặc liên kết đến chính sách này
 • “Dịch vụ”, chúng tôi đang đề cập đến trang web và các dịch vụ liên quan khác của chúng tôi, bao gồm tiếp thị hoặc sự kiện

Mục đích của thông báo về quyền riêng tư này là giải thích cho bạn theo cách rõ ràng nhất có thể về những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và bạn có những quyền gì liên quan đến thông tin đó. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo về quyền riêng tư này mà bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này, vì nó sẽ giúp bạn hiểu những điều chúng tôi làm với thông tin mà chúng tôi thu thập.

Thông tin được Thu thập Tự động

Tóm tắt: Một số thông tin –chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và/hoặc trình duyệt và những đặc điểm của thiết bị của bạn –được thu thập tự động khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng trang Web. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn), nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và việc sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL chuyển tiếp, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng trang Web của chúng tôi và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của trang Web của chúng tôi, cũng như cho các mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu Nhật ký và Sử dụng: Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, việc sử dụng và hiệu suất mà dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang Web của chúng tôi và chúng tôi ghi lại thông tin này trong các file nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại và cài đặt trình duyệt cũng như thông tin về hoạt động của bạn trong trang Web (chẳng hạn như dấu ngày/giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và file đã xem, những hoạt động tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như bạn sử dụng tính năng nào), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là ‘tệp kết xuất sự cố’) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu Thiết bị: Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập trang Web. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy) của bạn, và số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, mẫu mã phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành, và thông tin cấu hình của hệ thống.
 • Dữ liệu Vị trí: Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại hình và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang Web. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu vị trí địa lý để cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Định vị trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn không cho phép, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh của Dịch vụ.

Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn Như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập qua trang Web của chúng tôi cho nhiều mục đích công việc được mô tả dưới đây. 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:

 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giữ cho trang Web của chúng tôi an toàn và bảo mật (ví dụ như để theo dõi và ngăn chặn gian lận.)
 • Để thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi nhằm tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và quản lý
 • Để hoàn thành và hỗ trợ hoạt động hiện tại
 • Để quản trị và duy trì trang Web cũng như hệ thống
 • Để thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển
 • Để thực hiện các cuộc điều tra về thực thi pháp luật được cho phép

Chúng tôi có Sử dụng Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác không?

Tóm tắt: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để thu thập hoặc lưu trữ thông tin.

Cookie và các công nghệ tương tự có thể giúp chúng tôi tự động nhận diện bạn khi bạn quay lại trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi xem xét các hình thái của lượt truy cập trang web, cải thiện trang web và xác định Dịch vụ nào được dùng nhiều. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh cho người dùng Dịch vụ khi hành vi của họ cho thấy họ quan tâm đến một chủ đề cụ thể.

Hầu hết các trình duyệt web đều được cài đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn cách cài đặt trình duyệt của mình để xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của trang Web của chúng tôi.

Chúng tôi Làm thế nào để Giữ Thông tin của Bạn An toàn?

Tóm tắt: Chúng tôi đặt mục tiêu bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua một hệ thống các biện pháp về mặt tổ chức và các biện pháp bảo mật kỹ thuật.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và các biện pháp về mặt tổ chức thích hợp được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, dù chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ và nỗ lực để bảo mật thông tin của bạn, không có đường truyền điện tử nào qua internet hay không có công nghệ lưu trữ thông tin nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể đánh bại hàng rào bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách sai trái. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng bạn tự chịu rủi ro về việc truyền tải thông tin cá nhân đến và đi từ trang Web của chúng tôi. Bạn chỉ nên truy cập trang Web trong một môi trường an toàn.

Kiểm soát các Tính năng Không Theo dõi

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động và ứng dụng di động bao gồm tính năng hoặc cài đặt Không Theo dõi (Do-Not-Track –“DNT”) mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu cho tùy chọn quyền riêng tư của bạn không để dữ liệu về các hoạt động duyệt nội tuyến của bạn bị giám sát và thu thập. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất nào về việc nhận biết và thực hiện các tín hiệu DNT được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không đáp lại các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác mà tự động thông báo lựa chọn của bạn về việc bạn không muốn bị theo dõi trên mạng. Nếu một tiêu chuẩn về việc theo dõi trên mạng được thông qua mà chúng tôi phải tuân thủ trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản được hiệu đính của thông báo quyền riêng tư này.

Thông báo cho những Người Truy cập trang Web này từ Bên ngoài Hoa Kỳ

Các Dịch vụ của chúng tôi do chúng tôi kiểm soát và điều hành từ Hoa Kỳ, được cung cấp cho người dân của Hoa Kỳ và không nhằm mục đích buộc chúng tôi phải tuân theo luật pháp hoặc thẩm quyền xét xử của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác ngoài các luật pháp của Hoa Kỳ. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thông qua việc sử dụng các Dịch vụ đều có thể được lưu trữ và xử lý, chuyển giao và truy cập từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà có thể không đảm bảo mức độ bảo vệ thông tin cá nhân tương tự như quốc gia nơi bạn cư trú. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình rời khỏi quốc gia của bạn, vui lòng không cung cấp những thông tin đó cho Phần thưởng cho Công lý và không sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho Phần thưởng cho Công lý, bạn đồng ý một cách rõ ràng với việc chuyển thông tin của mình sang Hoa Kỳ.

Phần thưởng cho Công lý hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chương trình này cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area –EEA) sang các quốc gia khác, một số trong đó chưa được Ủy ban Châu Âu xác định là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp theo tiêu chuẩn của EEA. Đối với việc chuyển đến các quốc gia không yêu cầu mức độ bảo vệ dữ liệu mà đáp ứng các tiêu chuẩn của EEA, Phần thưởng cho Công lý sử dụng nhiều cơ chế pháp lý đa dạng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các điều khoản hợp đồng và đảm bảo bằng văn bản từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư này bất kể thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ hoặc truy cập ở đâu.

Liên kết đến các trang Web Bên ngoài

Liên kết đến các trang web bên ngoài Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ hoặc việc sử dụng các tên thương mại, công ty hoặc tập đoàn trong trang web Phần thưởng cho Công lý là để thuận tiện cho người dùng. Việc sử dụng như vậy không cấu thành sự xác nhận hoặc phê duyệt chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc chương trình Phần thưởng cho Công lý về bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của khu vực tư nhân.

Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính

Những cố gắng trái phép để tải lên thông tin và/hoặc thay đổi thông tin trên trang web này đều bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố theo Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính năm 1986, 18 U.S.C. § 1030, và mục 1001 của Đề mục 18.

Chính sách về Quyền riêng tư của Bộ Ngoại giao

Bạn có thể xem trang web chính sách về quyền riêng tư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại: https://www.state.gov/privacy-policy/

Cách Liên lạc với Chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến phản hồi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc sử dụng thông tin của bạn. Các tài liệu về việc tuân thủ yêu cầu đảm bảo quyền riêng tư của Bộ có tại Đánh giá Tác động Quyền riêng tư (Privacy Impact Assessments –PIA) và Thông báo Hệ thống Hồ sơ (Systems of Records Notices –SORN). Để biết thêm thông tin về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@state.gov hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Office of Global Information Services
Privacy Office – A/GIS/PRV
State Annex 9
U.S. Department of State
Washington, DC 20006

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content