Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Tổ chức Abu Nidal (ANO)

Châu Âu và Âu Á | Nam và Trung Á

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Tổ chức Abu Nidal (Abu Nidal Organization –ANO) được thành lập vào năm 1974 sau khi tách ra khỏi Tổ chức Giải phóng Palestine. ANO ủng hộ việc xóa sổ Israel và tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Nhóm này phải chịu trách nhiệm về nhiều vụ tấn công khủng bố, bao gồm cả vụ đánh bom Chuyến bay TWA 840 và vụ chiếm quyền kiểm soát Chuyến bay Pan Am 73.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 1997, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định ANO là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization –FTO) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, Bộ Ngoại giao đã không còn xếp ANO là FTO nữa.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content