Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo- Lực lượng Qods (IRGC-QF)

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo- Lực lượng Qods (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force – IRGC-QF), một nhánh của IRGC, là cơ chế chính mà Iran dùng để bồi dưỡng và hỗ trợ các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Iran sử dụng IRGC-QF để thực hiện các mục tiêu về chính sách đối ngoại của mình, cung cấp vỏ bọc cho các hoạt động tình báo và tạo ra tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Trong năm 2011, IRGC-QF đã âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ ở Washington D.C. Trong năm 2012, các đặc vụ của IRGC-QF bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ và Kenya vì bày mưu cho những vụ tấn công. Vào tháng 1 năm 2018, Đức đã phát hiện ra 10 đặc vụ của IRGC có dính líu đến một âm mưu khủng bố ở Đức.

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định IRGC, bao gồm IRGC-QF, là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo Mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Vào năm 2017, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã chỉ định IRGC là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi, vì các hoạt động của tổ chức này nhằm hỗ trợ IRGC-QF. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của IRGC mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với IRGC. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho IRGC là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content