Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)

Cận Đông - Bắc Phi và Trung Đông | Châu Âu và Âu Á | Châu Phi - Tiểu sa mạc Sahara | Đông Á và Thái Bình Dương | Nam và Trung Á | Tây Bán cầu | Toàn cầu

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps –IRGC), một bộ phận trong quân đội chính thức của Iran, đóng một vai trò trung tâm trong việc Iran sử dụng chủ nghĩa khủng bố như một công cụ chính trong công cuộc quản trị đất nước theo kiểu Iran. IRGC lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện hoạt động khủng bố trên khắp thế giới. Thêm vào đó, IRGC đã tạo ra, hỗ trợ và chỉ đạo các nhóm khủng bố khác. IRGC chịu trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công nhắm vào người Hoa Kỳ và các cơ sở vật chất của Hoa Kỳ, bao gồm cả những cuộc tấn công đã giết chết công dân Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập vào năm 1979, IRGC đã đạt được một vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại của Iran. Nhóm này hiện nắm quyền kiểm soát đối với các phân khúc rộng lớn của nền kinh tế Iran và có tầm ảnh hưởng trong môi trường chính trị trong nước của Iran.

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định IRGC, bao gồm Lực lượng IRGC-Qods là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo Mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Vào năm 2017, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã chỉ định IRGC là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi, vì các hoạt động của tổ chức này nhằm hỗ trợ IRGC-QF. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của IRGC mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với IRGC. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho IRGC là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content