Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Mặt trận Al-Nusrah (ANF)

Cận Đông - Bắc Phi và Trung Đông

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Mặt trận Al-Nusrah (Al-Nusrah Front –ANF) được thành lập vào cuối năm 2011 khi thủ lĩnh của al-Qa’ida ở Iraq (AQI) lúc đó là Abu Bakr al-Baghdadi cử thủ lĩnh Muhammad al-Jawlani cuar ANF đến Syria để thiết lập các nhóm khủng bố chân rết. Vào tháng 4 năm 2013, al-Jawlani hứa hẹn sẽ trung thành với lãnh đạo Ayman al-Zawahiri của AQ. ANF tách khỏi AQI và trở thành một tổ chức độc lập. Vào tháng 1 năm 2017, ANF đã hợp nhất với một số nhóm đối lập bạo động khác để thành lập Hayat Tahrir al-Sham (HTS). ANF tiếp tục đóng vai trò là tổ chức chân rết của al-Qa’ida ở Syria.

ANF tuyên bố rằng mục tiêu của mình là lật đổ chế độ Assad của Syria và thay thế chế độ đó bằng một nhà nước Hồi giáo dòng Sunni. ANF quy tụ trong và kiểm soát một phần lãnh thổ ở vùng tây bắc Syria, nơi lực lượng này đang hoạt động như một lực lượng đối lập và gây ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau đến công tác quản trị tại địa phương và âm mưu bên ngoài. ANF đã thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố trên khắp lãnh thổ Syria, thường nhắm vào dân thường.

Vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định ANF là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 14 tháng 5 năm 2014, Bộ Ngoại giao đã chỉ định ANF là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của ANF mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với ANF. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho ANF là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content