Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Lashkar-e Tayyiba (LeT)

Nam và Trung Á

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Lashkar-e Tayyiba (LeT), còn có tên là Quân đội Chính nghĩa, là một nhóm khủng bố ở Pakistan được thành lập vào thập niên 1980. LeT đã tiến hành các hoạt động, bao gồm một số cuộc tấn công tai tiếng, nhằm vào quân đội Ấn Độ và các mục tiêu dân sự kể từ năm 1993. Nhóm này cũng đã tấn công Lực lượng Liên quân ở Afghanistan. LeT chịu trách nhiệm về những vụ khủng bố trong tháng 11 năm 2008 ở Mumbai, Ấn Độ mà đã khiến 166 người thiệt mạng –trong đó có sáu công dân Hoa Kỳ –và hơn 300 người bị thương.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2001, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định LeT là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 2001, Bộ Ngoại giao đã chỉ định LeT là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của LeT mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với LeT. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho LeT là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content