Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)

Châu Phi - Tiểu sa mạc Sahara

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) đã tự mô tả là nhánh chính thức của al-Qa’ida tại Mali. Năm 2017, Nhánh Sahara của al-Qa’ida ở Maghreb Hồi giáo, al-Murabitoun, Ansar al-Dine và Mặt trận Giải phóng Macina đã hợp lại để thành lập JNIM. Hoạt động ở Mali, Niger và Burkina Faso, JNIM chịu trách nhiệm về vô số vụ tấn công và bắt cóc. Vào tháng 6 năm 2017, JNIM đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một khu nghỉ mát mà người phương Tây thường lui tới bên ngoài Bamako và chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công có sự phối hợp, quy mô lớn ở Ouagadougou vào ngày 2 tháng 3 năm 2018. Vào tháng 9, JNIM đã cho nổ một quả mìn dưới gầm xe buýt chở khách ở trung tâm Mali, khiến 14 dân thường thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định JNIM là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, Bộ Ngoại giao đã chỉ định JNIM là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của JNIM mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với JNIM. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho JNIM là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content