Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

ISIS ở Vùng Sahara Mở rộng (ISIS-GS)

Châu Phi - Tiểu sa mạc Sahara

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

ISIS ở Vùng Sahara Mở rộng (ISIS in the Greater Sahara –ISIS-GS) được thành lập vào năm 2015 sau khi tách ra từ al-Mourabitoun, một nhóm tách ra từ al-Qa’ida và tuyên bố sẽ trung thành với ISIS. Chủ yếu nằm vùng ở Mali và hoạt động dọc theo biên giới Mali-Niger, nhóm này cũng đang hoạt động tại Burkina Faso. ISIS-GS đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công, bao gồm cuộc tấn công ngày 4 tháng 10 năm 2017 vào một nhóm tuần tra chung gồm sĩ quan Hoa Kỳ-Nigeria ở khu vực Tongo Tongo, Niger, dẫn đến cái chết của bốn binh sĩ Hoa Kỳ và bốn binh sĩ Nigeria. Vào tháng 11 năm 2019, ISIS-GS đã tiến hành một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Mali khiến 54 binh sĩ thiệt mạng.

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định ISIS-GS là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5 năm 2018, Bộ Ngoại giao đã chỉ định ISIS-GS là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của ISIS-GS mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với ISIS-GS. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho ISIS-GS là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content