Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Hizballah

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Hizballah là một nhóm khủng bố hoạt động tại Lebanon. Nhóm này nhận vũ khí, sự huấn luyện và tiền tài trợ từ Iran, được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định là Quốc gia Bảo trợ Khủng bố (State Sponsor of Terrorism) vào năm 1984. Hizballah duy trì một mạng lưới khủng bố lớn và chịu trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công quy mô lớn. Những vụ này bao gồm: vụ đánh bom xe tải liều chết năm 1983 vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Beirut và Doanh trại của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Beirut; cuộc tấn công năm 1984 vào tòa nhà phụ của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Beirut; và vụ cướp chuyến bay 847 của TWA năm 1985. Cùng với Iran, Hizballah cũng dính líu tới các cuộc tấn công vào đại sứ quán Israel ở Argentina năm 1992 cũng như vụ đánh bom năm 1994 vào Hiệp hội Tương Trợ người Do Thái Argentina (Argentine Jewish Mutual Aid Society) ở Buenos Aires. Năm 2012, các đặc vụ của Hizballah đã tiến hành trót lọt một vụ đánh bom liều chết ở Bulgari. Cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn những vụ tấn công và âm mưu khủng bố bất thành của Hizballah ở các nước như Azerbaijan, Síp, Ai Cập, Kuwait, Nigeria, Peru và Thái Lan.

Vào ngày 8 tháng 10 năm 1997, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Hizballah là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Sau đó, vào ngày 31 tháng 10 năm 2001, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã chỉ định Hizballah là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt theo Sắc lệnh hành pháp 13224, đã được sửa đổi. Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của Hizballah mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với Hizballah. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho Hizballah là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content