Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Al-Qa’ida ở Maghreb Hồi giáo (AQIM)

Hãy làm bổn phận của bạn.

Giới thiệu

Ban đầu được biết đến với tên gọi Nhóm Salafist dành cho Thuyết giáo và Chiến đấu (Salafist Group for Preaching and Combat – GSPC), al-Qa’ida ở Maghreb Hồi giáo (al-Qa’ida in the Islamic Maghreb – AQIM) được hình thành sau khi nhóm này tuyên bố sẽ trung thành với al-Qa’ida vào năm 2006. Mặc dù về cơ bản AQIM vẫn là một nhóm khủng bố hoạt động chủ yếu trong phạm vi khu vực ở Sahel, nhưng nhóm này đã tiếp nhận một luận điệu và hệ tư tưởng chống phương Tây gay gắt hơn.

AQIM thường xuyên thực hiện các hành động khủng bố, bao gồm đánh bom liều chết, tấn công các mục tiêu dân sự và những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Vụ đánh bom năm 2007 của AQIM nhằm vào tòa nhà trụ sở LHQ và tòa nhà chính phủ Algeria ở Algiers đã khiến 60 người thiệt mạng. Vào tháng 1 năm 2016, AQIM đã tấn công một khách sạn ở Burkina Faso khiến 28 người thiệt mạng và 56 người bị thương. Vào tháng 3 năm 2016, AQIM đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại một khu resort bãi biển ở Côte d’Ivoire khiến hơn 16 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Vào tháng 1 năm 2017, AQIM đã tiến hành một vụ tấn công liều chết khiến hơn 50 người thiệt mạng ở Gao, Mali.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2002, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định AQIM là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (Foreign Terrorist Organization) theo Mục 219 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (Immigration and Nationality Act), đã được sửa đổi. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9 năm 2001, AQIM đã được liệt kê trong Phụ lục của Sắc lệnh hành pháp 13224, và do đó, phải chịu các biện pháp trừng phạt theo lệnh này vì là Lực lượng Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định Đặc biệt (Specially Designated Global Terrorist). Do đó, tất cả tài sản và quyền lợi về tài sản của AQIM mà thuộc vùng thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và người dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với AQIM. Việc cố ý cung cấp, hoặc cố gắng hoặc âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất hoặc nguồn lực cho AQIM là phạm tội.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Vui lòng mở ứng dụng Signal của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Line của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Telegram của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng mở ứng dụng Viber của bạn để gửi tin báo. Số là +1 202 702 7843

Vui lòng truy cập kênh báo tin dùng trên Tor của chúng tôi tại: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content