Giới thiệu

Câu chuyện Thành công

Kể từ khi bắt đầu chương trình Phần thưởng cho Công lý vào năm 1984, Chính phủ Hoa Kỳ đã trả hơn 200 triệu đô la cho hơn 100 người cung cấp những thông tin mà có thể dẫn đến hành động. Những thông tin này đã đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý, làm gián đoạn các cuộc tấn công khủng bố hoặc hoạt động tài trợ khủng bố, hoặc phá vỡ cơ chế tài chính của những kẻ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp để hỗ trợ chế độ Triều Tiên.