Một trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ

Phần thưởng cho Công lý

Triều Tiên

North Korean flag icon

Phần

Phần thưởng lên đến 5 triệu đô la

01

Để hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm làm gián đoạn các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên, chương trình Phần thưởng cho Công lý (Rewards for Justice – RFJ) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin mà giúp phá vỡ những cơ chế tài chính của những người tham gia vào một số hoạt động nhằm hỗ trợ Triều Tiên, bao gồm rửa tiền, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Triều Tiên, hoạt động mạng được định rõ và các hành động hỗ trợ việc nhân rộng vũ khí hủy diệt hàng loạt (Weapon of mass destruction – WMD).

Play Video

Bộ đang tìm kiếm thông tin về những điều sau, cùng với những điều khác:

guns-on-table.jpg

Bán và Vận chuyển Vũ khí:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về việc xuất khẩu từ Triều Tiên những loại vũ khí liên quan đến quân sự và các mặt hàng khác cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, bao gồm cả việc vận chuyển các mặt hàng đó từ Triều Tiên.

hands-on-keyboard.jpg

Hoạt động trên Không gian mạng:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về những kẻ tìm cách phá hoại an ninh mạng, bao gồm các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử trên khắp thế giới, vì lợi ích của Chính phủ Triều Tiên.

shipping-containers-min.jpg

Vận chuyển từ Tàu-sang-Tàu:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về những hoạt động chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác như than có nguồn gốc từ Triều Tiên hoặc dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ đang được chuyển đến Triều Tiên.

tech-worker-soldering

Người lao động Triều Tiên:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về các công dân Triều Tiên được cử ra ngoài Triều Tiên để làm việc nhằm kiếm tiền cho chính phủ Triều Tiên, bao gồm thông tin về các công ty và cá nhân thuê họ hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động của họ bên ngoài Triều Tiên.

money-on-table-min.jpg

Rửa Tiền:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về hoạt động rửa tiền để hỗ trợ Chính phủ Triều Tiên. Điều này có thể bao gồm thông tin về sự di chuyển của tiền tệ, bao gồm cả tiền ảo, có sự tham gia của bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào có liên kết với Triều Tiên, bao gồm bất kỳ tài khoản ngân hàng nào ở nước ngoài được Triều Tiên sử dụng hoặc phục vụ lợi ích của Triều Tiên, cũng như bất kỳ công ty bình phong hoặc tổ chức vỏ bọc nào hoạt động thay mặt cho Triều Tiên và có khả năng tiếp cận với hệ thống tài chính quốc tế.

needle-in-hand-min.jpg

Ma túy và Hàng giả:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về buôn bán ma tuý, làm giả hàng hoá hoặc tiền tệ, và buôn lậu tiền mặt số lượng lớn mà hỗ trợ cho chính phủ Triều Tiên.

luxury-purse.png

Hàng hóa Xa xỉ:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về bất kỳ chuyến hàng hoặc hoạt động chuyển giao nào gồm các mặt hàng xa xỉ đến CHDCND Triều Tiên. Những mặt hàng này có thể bao gồm ô tô hạng sang, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức, rượu bia, thuốc lá, nước hoa hoặc các mặt hàng tương tự khác mà có nhiều khả năng là để phục vụ những người ở vị trí cao trong chế độ.

men-at-computers-min.jpg

Vi phạm Nhân Quyền:

RFJ đang tìm kiếm thông tin về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Chính phủ Triều Tiên.

Thông tin

02

Bộ được ủy quyền cụ thể để treo phần thưởng lên đến 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ những cơ chế tài chính của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi như được mô tả trong phần 104(a) và 104(b)(1) của Đạo luật Trừng phạt và Củng cố Chính sách về Triều Tiên năm 2016 (North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act - NKSPEA). Mục 104 (a) của NKSPEA quy định về hành vi của một cá nhân hoặc tổ chức:

01

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu đến, vào hoặc từ Triều Tiên bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ nào mà Hoa Kỳ kiểm soát xuất khẩu do việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ đó cho vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc hệ thống phân phối cho các loại vũ khí đó và góp phần đáng kể vào việc sử dụng, phát triển, sản xuất, sở hữu hoặc mua bởi bất kỳ người nào đối với vũ khí hạt nhân, phóng xạ, hóa học hoặc sinh học hoặc bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào được thiết kế toàn bộ hoặc một phần để cung cấp một loại vũ khí như vậy;

02

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn hoặc các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ khác, hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính quan trọng, liên quan đến việc sản xuất, bảo trì hoặc sử dụng bất kỳ vũ khí, thiết bị hoặc hệ thống nào như vậy mà sẽ được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất đến, vào hoặc từ Triều Tiên;

03

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu những mặt hàng xa xỉ đến hoặc vào Triều Tiên;

04

Cố ý tham gia, chịu trách nhiệm hoặc tạo điều kiện cho Chính phủ Triều Tiên kiểm duyệt;

05

Cố ý tham gia, chịu trách nhiệm hoặc tạo điều kiện cho Chính phủ Triều Tiên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng;

06

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, tham gia vào hoạt động rửa tiền, làm giả hàng hóa hoặc tiền tệ, buôn lậu tiền mặt với số lượng lớn hoặc buôn bán ma tuý mà hỗ trợ Chính phủ Triều Tiên hoặc bất kỳ quan chức cấp cao nào hoặc người hành động cho hoặc thay mặt Chính phủ đó;

07

Cố ý tham gia vào các hoạt động có tác động lớn để phá hoại an ninh mạng thông qua việc sử dụng mạng máy tính hoặc hệ thống chống lại người, chính phủ hoặc các tổ chức nước ngoài khác thay mặt cho Chính phủ Triều Tiên;

08

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, bán, cung cấp hoặc chuyển đến hoặc từ Chính phủ Triều Tiên hoặc bất kỳ cá nhân nào hành động cho hoặc thay mặt Chính phủ đó, một lượng đáng kể kim loại quý, than chì, kim loại thô hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc nhôm, thép, than đá hoặc phần mềm, để sử dụng bởi hoặc trong các quy trình công nghiệp liên quan trực tiếp đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những hệ thống phân phối vũ khí đó, các hoạt động gia tăng vũ khí khác, Đảng Công nhân Triều Tiên, lực lượng vũ trang, an ninh nội bộ hoặc hoạt động tình báo, hoặc việc vận hành và duy trì các trại tù chính trị hoặc trại lao động cưỡng bức, kể cả bên ngoài Triều Tiên;

09

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu đến, vào hoặc từ Triều Tiên bất kỳ vũ khí hoặc vật tư liên quan nào hoặc bất kỳ vật phẩm quốc phòng hoặc dịch vụ quốc phòng nào (như định nghĩa của những thuật ngữ đó trong 22 U.S.C. § 2794);

10

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, mua hoặc mua lại từ Triều Tiên bất kỳ một lượng đáng kể nào những mặt hàng như vàng, quặng titan, quặng vanadi, đồng, bạc, niken, kẽm, hoặc các khoáng chất đất hiếm;

11

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, bán hoặc chuyển cho Triều Tiên bất kỳ lượng đáng kể nào những mặt hàng như tên lửa, hàng không hoặc nhiên liệu máy bay phản lực (trừ trường hợp để máy bay chở khách dân dụng bên ngoài Triều Tiên sử dụng, chỉ để máy bay đó tiêu thụ trong chuyến bay đến Triều Tiên hoặc chuyến bay trở về);

12

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, cung cấp một lượng đáng kể nhiên liệu hoặc vật tư, cung cấp các dịch vụ bơm nhiên liệu cho tàu thuyền, hoặc tạo điều kiện cho một giao dịch hoặc nhiều giao dịch quan trọng để vận hành hoặc bảo trì, một tàu hoặc máy bay mà được chỉ định theo một Sắc lệnh Hành pháp hiện hành hoặc một nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hoặc được sở hữu hoặc kiểm soát bởi một người được chỉ định theo một Sắc lệnh Hành pháp hiện hành hoặc một nghị quyết hiện hành của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc;

13

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, bảo hiểm, đăng ký, tạo điều kiện cho việc đăng ký, hoặc duy trì bảo hiểm hoặc tình trạng đăng ký cho một con tàu do Chính phủ Triều Tiên sở hữu hoặc kiểm soát, trừ khi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê duyệt cụ thể;

14

Cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, duy trì một tài khoản đại lý (như được định nghĩa trong 22 U.S.C. § 9221a(d)(1) ) với bất kỳ tổ chức tài chính nào của Triều Tiên, trừ khi được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê duyệt cụ thể; hoặc

15

Cố ý thực hiện bất kỳ hành vi nào được mô tả trong các đoạn từ (1) đến (14).

Bộ Ngoại giao

03

Bộ cũng được phép treo phần thưởng lên đến 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc xác định bất kỳ cá nhân nào mà, dưới sự chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ Triều Tiên, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính (Computer Fraud and Abuse Act - “CFAA”), 18 U.S.C. § 1030. Đạo luật Lạm dụng và Gian lận Máy tính đang tìm kiếm thông tin về bất kỳ hoạt động nào như vậy mà vi phạm CFAA, với sự chú ý đặc biệt, nhưng không phải tất cả, đến các hoạt động mà liên quan đến:

01

Những hành vi xâm nhập trái phép vào các máy tính và mạng của khu vực công và tư nhân với mục đích lấy cắp thông tin;

02

Việc gửi phần mềm độc có khả năng phá hoại;

03

Việc phát tán và sử dụng mã độc tống tiền;

04

Việc gửi những lời đe dọa nhằm gây ra thiệt hại cho, lấy thông tin từ hoặc yêu cầu một thứ có giá trị liên quan đến máy tính, với mục đích ép buộc một người hoặc tổ chức để đòi tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị bị cấm theo 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5), và (a)(7).

Áp phích

04

Để hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm làm gián đoạn các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên, chương trình Phần thưởng cho Công lý (Rewards for Justice – RFJ) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ treo phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin mà giúp phá vỡ những cơ chế tài chính của những người tham gia vào một số hoạt động nhằm hỗ trợ Triều Tiên, bao gồm rửa tiền, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Triều Tiên, hoạt động mạng được định rõ và các hành động hỗ trợ việc nhân rộng vũ khí hủy diệt hàng loạt (Weapon of mass destruction – WMD).

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Gửi Tin báo

Hãy làm Bổn phận của bạn. Bảo vệ một Thế giới An toàn hơn.

Có nhiều cách để gửi một tin báo.

Bạn có thể chọn sử dụng nhiều nền tảng và liên hệ với chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để xử lý thông tin của bạn một cách hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn trình bày thông tin của bạn càng ngắn gọn càng tốt, cung cấp tên, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn và tải lên tất cả các file có liên quan như hình ảnh, video và tài liệu để chứng minh cho thông tin của bạn. Một Đại diện của RFJ sẽ sớm liên hệ với bạn. Hãy kiên nhẫn, vì RFJ đọc tất cả những tin báo mà chúng tôi nhận được.

Skip to content