Terör Eylemleri
Bilgi için…

Büyük bozguna uğratan bilgiler Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) Finansal Kaynak Sağlama Amaçlı Petrol ve Eski Eser Kaçakçılığı

Adalet İçin Ödül programı, Arapça kısaltması DAESH olarak da bilinen terörist grup Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından, için, adına veya menfaatine petrol ve eski eser satışı ve/veya ticaretinde büyük bir bozguna neden olacak bilgiler karşılığında 5 milyon dolara varan bir ödül vermektedir.

IŞİD gibi terörist gruplar operasyonlarını ve saldırılarını finansman ve destek şebekeleri aracılığıyla yürütür.IŞİD’in yasa dışı petrol operasyonları ve Suriye ve Irak’tan yağmaladığı arkeolojik eserler terörist grubun ana gelir kaynaklarıdır. Terör örgütü bu kaynaklar sayesinde milyonlarca dolar sağlam para kazanmakta ve bu kazandığı paralarla acımasız amaçlarını gerçekleştirip masum sivillere zulmetmektedir. IŞİD’in Irak ve Suriye’deki kültürel ve tarihi yerlere zarar verip yağmalaması antik yaşamın ve toplumun yeri doldurulmaz kanıtlarını yok etmiştir. Eski ve tarihi paralar, mücevherler ve oyma taşlar, plakalar, heykeller, sandıklar ve çivi yazısı tabletler Suriye ve Irak’ın IŞİD’in peşinde olduğu kültürel eserleri arasındadır. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan Risk Altındaki Kültürel Eserlerin Kırmızı Listesi, Suriye ve Irak’tan yağmalanan ve kaçakçılığı yapılan eserlerin kapsamlı bir listesini içerir. Bu listeye http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ ve http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/ sayfalarından ulaşabilirsiniz.

ABD Dış İşleri Bakanlığı, IŞİD’e yönelik finansmanları önleme amacı doğrultusunda, bu ödülün IŞİD menfaatine petrol ve eski eser üretimi, işlenmesi, kaçakçılığı, dağıtımı, satışı, ticareti ve ilgili eylemlerin kolaylaştırılmasında yer alan kişi veya kuruluşlar hakkında bilginin yanı sıra bu eylemlere zemin hazırlayan kaçakçılık şebekeleri, yöntemleri ve yollarına ilişkin bilgi sağlayacağını da umut etmektedir.

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

Antikiteler

Foto Antikiteler
Foto Antikiteler
Foto Antikiteler
Foto Antikiteler
Foto Antikiteler
Foto Antikiteler