Kuzey Kore

Dışişleri Bakanlığı’nın Adalet için Ödüller (RFJ) programı, Kuzey Kore’nin yasadışı etkinliklerini engelleyen uluslararası çabaları desteklemek amacıyla, kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve KİS yayılımı dahil, Kuzey Kore’yi destekleyen belirli etkinliklerde bulunan kişilerin finansal mekanizmalarının bozulmasına yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödüller sunmaktadır.

Bakanlık, başka bilgilerin yanı sıra şunlarla ilgili bilgiler aramaktadır:

  • Kuzey Kore’de gerçekleşen gemiden gemiye kömür transferleri veya Kuzey Kore’ye gönderilen ham petrol veya petrol ürünleri ya da Kuzey Kore gemilerine veya Kuzey Kore gemilerinden gelen diğer kargolar;

  • Kuzey Kore dışında çalışan ve Kuzey Kore Hükümeti veya Kore İşçi Partisi için önemli gelir elde eden Kuzey Kore vatandaşları;

  • Yasak olan Kuzey Kore ticaretine dahil olan dünyanın herhangi bir yerindeki işletmeler veya bireyler;

  • Kuzey Kore silah satışları veya sevkiyatları;

  • Kuzey Kore’ye gönderilen lüks mallar.

RFJ programı ayrıca, Kuzey Kore hükümetinin talimatıyla çalışan, bir bilgisayara bilgi çalmak veya zarar vermek amacıyla erişimde bulanan, gasp suçu işleyen ya da bu suçları işleyen kişilere yardım ve yataklık eden kişilerin tanımlanmasına veya yerlerinin bildirilmesine yol açan bilgiler için 5 milyon dolar değerinde bir ödül sunuyor.

Bakanlık özel olarak, 2016 Kore Yaptırımları ve Politika Geliştirme Yasası’nın 104(a) ve 104(b)(1) Bölümlerinde açıklanan davranışlarda bulunan kişi ya da tüzel kişilerin finansal mekanizmalarının bozulmasına yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödüller sunma yetkisine sahiptir. Buna, bilerek şunları yapan kişi ve tüzel kişilerle ilgili bilgiler dahildir:

  1. Bu tür mal, hizmet ya da teknolojilerin kitle imha silahları ya da bu silahların nakliyat sistemleri için kullanılması ve nükleer, radyolojik, kimyasal ya da biyolojik silah ya da bütünüyle ya da kısmen böyle bir silahın kullanımı, üretimi, sahip olunması, bunların nakliyatı için tasarlanmış herhangi bir aygıt ya da sistemden ötürü Amerika Birleşik Devletleri tarafından Kuzey Kore’ye ithalat ya da Kuzey Kore’den ihracatı ve yeniden ihracatı bakımından kontrol altında tutulan herhangi bir mal, hizmet ya da teknolojinin herhangi biri tarafından kullanılmasına, geliştirilmesine, üretilmesine, bulundurulmasına veya satın alınmasına katkıda bulunanlar;

  2. Eğitim, danışmanlık veya diğer hizmetler veya yardımlar sağlayan veya Kuzey Kore’ye ithal edilecek ya da Kuzey Kore’den ihraç ya da yeniden ihraç edilecek böylesi silah, aygıt ya da sistemin üretimi, bakımı ya da kullanımıyla ilgili büyük finansal işlemlerde bulunanlar;

  3. Kuzey Kore’ye lüks mallar ithal, ihraç veya yeniden ihraç edenler;

  4. Kuzey Kore Hükümeti’nin sansür işlemlerine dahil olan, bunlardan sorumlu olan ya da bunları kolaylaştıranlar;

  5. Kuzey Kore Hükümeti’nin insan hakları ihlallerine dahil olan, bunlardan sorumlu olan ya da bunları kolaylaştıranlar;

  6. Kuzey Kore Hükümeti’ni ya da bu Hükümet için ya da onun namına hareket eden herhangi bir kıdemli yetkili ya da kişiyi destekleyen kara para aklama, sahte mal ya da para, toplu nakit kaçakçılığı ya da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar;

  7. Kuzey Kore Hükümeti adına yabancı kişilere, hükümetlere veya diğer tüzel kişilere karşı bilgisayar ağları veya sistemleri kullanarak siber güvenliğe zarar veren önemli faaliyetlerde bulunanlar;

  8. Kuzey Kore dışında da olmak üzere, Kore İşçi Partisi, silahlı kuvvetleri, iç güvenlik veya istihbarat etkinlikleri ya da politik hapishaneler ya da zorunlu çalışma kamplarının işletilmesi ve bakımında kullanılmak üzere kitle imha silahları ve bu silahlar için nakliye sistemleri, diğer proliferasyon etkinlikleriyle doğrudan bağlantılı olan ya da endüstriyel süreçlerde kullanılmak üzere, Kuzey Kore Hükümeti’ne ya da Kuzey Kore Hükümetinden veya bu Hükümet adına hareket eden herhangi bir kişiye ya da kişiden, önemli miktarda kıymetli metal, grafit, ham veya yarı işlenmiş metal veya alüminyum, çelik, kömür veya yazılım satanlar, sağlayanlar ve transfer edenler.

  9. Kuzey Kore’ye herhangi bir silah veya ilgili malzeme ithalatı ya da Kuzey Kore’den bunların ihracatını veya yeniden ihracatını yapanlar; veya

  10. Bilerek (1) ila (9) paragraflarda tanımlanan davranışlara girmeye çalışanlar.

Bakanlık ayrıca Kuzey Kore hükümetinin talimatı ya da yönetimiyle Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Kanunu (“CFAA”), 18 U.S.C. § 1030)’un ihlaline yardım ve yataklık eden herhangi bir bireyin belirlenmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödüller sunma yetkisine sahiptir. Bakanlık, CFAA’yı ihlal eden bu tür etkinlikler ve özellikle, ancak bununla sınırlı kalmayarak aşağıdaki etkinlikler hakkında bilgi aramaktadır:

  1. Bilgi çalmak niyetiyle halka açık ya da özel sektör bilgisayarlarına ve ağlarına yapılan yetkisiz girişler;

  2. Kötü amaçlı tahrip edici yazılımların yollanması;

  3. Fidye yazılımların yayılması ve kullanılması;

  4. 18 U.S.C. §§ 1030(a)(2), (a)(3), (a)(5) ve (a)(7)’da yasaklandığı üzere hasar vermek, bilgi edinmek ya da bir kişi ya da tüzel kişiden para bir bilgisayarla bağlantılı olarak değerli bir şey istemek, sızdırmak amacıyla tehditler yollamak.

İlave Foto

North Korea - English
North Korea - Chinese (Simplified)
North Korea - Chinese (Traditional)