Sıkça Sorulan Sorular

 • Adalet Ödülleri (RFJ) Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Adalet Ödülleri (RFJ) Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?

  • RFJ (Adalet için Ödül), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Terörle Mücadele Ödül Programı 1984 Uluslararası Terörizm ile Mücadele 98-533 nolu Kamu Yasası (2708 § 22 U.S.C.’de kodlanan) tarafından kurulmuştur. Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetilen RFJ’nin (Adalet için Ödül) hedefi, uluslararası teröristleri adaletle karşı karşıya getirmek ve ABD kişilerine veya varlıklarına karşı olan uluslararası terör eylemlerini önlemektir. Bu program altında ABD’ye mensup kişilere veya varlıklara karşı uluslararası eylemler planlayan, icra eden, yardımcı olan veya teşebbüs eden kişilerin özellikle tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açan veya ilk etapta bu tür eylemlerin olmasını engelleyen bilgi getirerek önemli bir terörist liderinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine, veya terörizm finansmanının bozulmasına neden olan bilgiye Dışişleri Bakanı ödül için yetki vermeyi öngörmektedir.

   RFJ, güncel ödül tekliflerini web sitesinde duyurur: www.rewardsforjustice.net. RFJ ödül tekliflerinin çoğu 5 milyon dolara kadardır. Ancak, 1 milyon doların altından başlayan ödül teklifleri 25 milyon dolara kadar çıkabilir. Ayrıca, RFJ bazı durumlarda önceden ödül duyurusu yapılmamış olsa dahi ödül verebilir.

   Adalet Ödülleri programının başlamasından bu yana, uluslararası terör saldırılarını önleyen veya önceki eylemlere katılanların adalete teslim edilmesinde yardımcı olan bilgileri sağlayan 100’tan fazla kişiye 150 milyon doları aşan ödeme yapıldı.

 • RFJ ne kadar etkilidir?

  RFJ ne kadar etkilidir?

  • RFJ programı kapsamında, kaynaklar, ABD çıkarlarına karşı uluslararası terör eylemlerinin önlenmesi veya çözümlenmesinde ve dünyanın en tanınmış teröristlerinin adalet önüne çıkarılmasında yardımcı olan bilgiler sağladı. Bu çalışmalar, sayısız masum insanın hayatını kurtarmıştır.

   Örneğin, Irak’ta Uday ve Kusay Hüseyin için ödül duyurusu yapıldıktan sadece 18 gün sonra bir kaynak gelerek bu kişilerin saklandığı yer hakkında bilgi vermişti. Çok bilinen başka bir başarı ise, 1993 Dünya Ticaret Merkezi bombacılarından Remzi Yusuf’un RFJ’in ödül duyurusu sonucunda bir kaynak tarafından sağlanan bilgiler sayesinde 1995 yılında yerinin tespit edilip yakalanmasıdır.

 • Ödül tekliflerini nasıl duyuruyorsunuz?

  Ödül tekliflerini nasıl duyuruyorsunuz?

  • Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı terör saldırılarından sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olmak için, RFJ web sitesinden başka posterler, resimli afişler, radyo ve gazetelerde ücretli reklamlar, İnternet ve diğer uygun yollardan faydalanılır.
 • Ödenen ödüllerle ilgili hangi bilgileri kamuoyuna açıklıyorsunuz?

  Ödenen ödüllerle ilgili hangi bilgileri kamuoyuna açıklıyorsunuz?

  • Bu programın önemli bir özelliği, ödül kampanyalarımıza
   gelen yanıtların kesinlikle gizli tutulmasıdır. Daha da önemlisi, ödül alan kişilerin adları ve bir ödülün ödendiği dahi genellikle kamuoyuna açıklanmaz. Halkın izlediği belirli olaylarda, bir ödülün verildiği duyurulsa da sağlanan bilgiler açıklanmaz.
 • Belirli ödül ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

  Belirli ödül ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

  • Bugüne kadar verilen en yüksek ödül, Uday ve Kusay Hüseyin’in yerini bildiren şahsa ödenen 30 milyon dolardır.

   Filipinler’de halka açık dört RFJ ödül töreni yapıldı. 7 Haziran 2007’de yapılan son törende toplam 10 milyon dolar tutarında ödül verildi. Bu ödül, programın başlangıcından beri Filipinler’de ödenen en yüksek RFJ miktardır.

 • Genel olarak ayrıntıları vermiyorsanız ödülleri gerçekten ödediğinizden nasıl emin olabiliriz?

  Genel olarak ayrıntıları vermiyorsanız ödülleri gerçekten ödediğinizden nasıl emin olabiliriz?

  • Daha önce belirtildiği gibi, RFJ bazen önemli ödüllerin verilmesi hakkında sınırlı duyurularda bulunur. Ayrıca ödeme yapıldıktan sonra Kongre’ye gizli bir rapor sunulur.
 • Bir ödüle hak kazanmak için ne yapmak gerekir? Ne tür bilgileri istiyorsunuz?

  Bir ödüle hak kazanmak için ne yapmak gerekir? Ne tür bilgileri istiyorsunuz?

  • Dünyanın herhangi bir yerinde ABD’ye karşı uluslararası terör eylemlerinin önlenmesi veya çözümlenmesinde yardımcı olan somut bilgiler sağlayan kişilerin, ödüllendirilme potansiyeli vardır.

   Örneğin, bir kaynak tarafından sağlanan bilgiler sonucunda ABD şahıs ve/veya mülküne karşı gerçekleştirilen bir saldırının planlanması veya uygulanmasına karışan bir terörist tutuklanır veya hüküm giyerse, bu kaynak ödüllendirilebilir.Ayrıca, bir uluslararası terör örgütündeki bir kilit liderin kimliği veya yeri konusunda bilgi sağlayan herkes ödüle hak kazanabilir. Uluslararası terör eylemlerini finanse etmek veya bir terör örgütünü ayakta tutmak ya da desteklemek için para temin etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir kişi veya örgüt hakkında verilen bilgiler için de ödeme yapılabilir.

   Bununla birlikte, programın tabi olduğu kanuna göre, ABD eyalet, yerel ve yabancı hükümet çalışanları resmi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında elde ettikleri bilgileri vermeleri karşılığında genellikle ödüllendirilmez.

 • Bir kaynak kişi bir terörist hakkında bilgi sağlamak için hayatını riske atarsa ve daha sonra hayatının tehlikede olduğunu fark ederse ne olur? Adalet Ödülleri programı koruma sağlayabilir mi?

  Bir kaynak kişi bir terörist hakkında bilgi sağlamak için hayatını riske atarsa ve daha sonra hayatının tehlikede olduğunu fark ederse ne olur? Adalet Ödülleri programı koruma sağlayabilir mi?

  • Yukarıda belirtildiği gibi, gizlilik RFJ programının çok önemli bir unsurudur. RFJ, bir ödül teklifine karşılık olarak bilgi sağlayan ve/veya bir para ödülü alan herkesin kimliğini kesinlikle gizli tutmaktadır. Ayrıca, kaynak ve ailesini başka bir yere yerleştirmek mümkün olabilir, ancak bu konular her vakaya göre ayrı ayrı ele alınır.
 • Kişilere ödeme nasıl yapılıyor?

  Kişilere ödeme nasıl yapılıyor?

  • Her ödül için adaylar olaya göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bir ödülün ödenme süreci şöyledir:

   Öncelikle, Savunma Bakanlığı veya FBI gibi bir ABD soruşturma kurumu veya yurtdışındaki ABD elçiliği, ödül için bir kişiyi aday göstermelidir. Daha sonra bir kurumlararası komite bilgileri dikkatlice değerlendirir. Kurumlararası Ödül Komitesi bir kişinin ödüle uygun olduğuna karar verirse, Dışişleri Bakanının ödülü onaylamasını önerir.

   Ancak Komitenin önerisi bağlayıcı değildir. Dışişleri Bakanı, bir ödülün verilipverilmemesini onaylama konusunda tam takdir hakkına sahiptir ve kanun hükümleri çerçevesinde ödülün miktarını değiştirebilir.

   Olayda bir federal cezai yargı yetkisi söz konusu ise, Dışişleri Bakanı ödülün verilmesinden önce Adalet Bakanının muvakatını talep eder.

 • Ödül tutarları nasıl belirleniyor?

  Ödül tutarları nasıl belirleniyor?

  • Ödenecek ödül tutarları teröristin sebep olduğu tehdit, ABD şahıs veya mülkü için tehlike veya zararın boyutu, sağlanan bilgilerin değeri, kaynak ve ailesinin maruz kalacağı risk ve kaynağın bir soruşturma veya duruşmadaki işbirliğinin seviyesi dahil, ama bunlarla sınırlı olmayan çeşitli etkenlere bağlıdır.
 • RFJ hiç bir kişiyi Adalet için Ödül listesinden çıkardı mı? Eğer çıkardıysa kimi ve niçin?

  RFJ hiç bir kişiyi Adalet için Ödül listesinden çıkardı mı? Eğer çıkardıysa kimi ve niçin?

  • Evet, yıllar içinde Adalet için Ödül programı çeşitli şüphelileri listesinden çıkardı; bunların arasında Baitullah Mehsud, Bali bombacısı Dulmatin, Usama bin Ladin, Atiyah Abd al-Rahman, ve Fazul Abdullah Mohammed yer almaktadır. Şüpheliler RFJ listesinden çeşitli nedenlerden dolayı çıkarılabilir, bu nedenlerin arasında bu kişilerin kolluk kuvvetleri veya güvenlik güçleri tarafından göz altına alınmaları veya güvenilir kaynaklardan
   öldüklerine dair bilgi olması vardır.
 • Adalet Ödülleri Fonu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

  Adalet Ödülleri Fonu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

  • Adalet Ödülleri Fonu, hükümete bağlı olmayan, kar amacı gütmeyen, 501 (c)(3)’e tabi bir yardım kuruluşudur ve ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet Ödülleri programı ile tek bağlantısı, Amerika Birleşik Devletleri ve dışında faaliyet gösteren teröristlerin belirlenmesi ve yakalanmasında kullanılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı için özel bağışlar toplamaktır. Adalet Ödülleri Fonu, Amerikan vatandaşlarından oluşan bir grup tarafından kurulup yönetilmektedir. Grup, 11 Eylül saldırılarından sonra Dışişleri Bakanlığı’na başvurmuş ve RFJ’yi desteklemek üzere genel halktan bağış yoluyla para toplamak için izin istemiştir. Bu teklif incelendikten sonra Adalet Ödülleri Fonu’nun çabaları desteklenmiştir. Bu fon 11 Eylül’ü takip eden yıllarda destek sağladıktan sonra Ağustos 2008 yılında feshedildi.
 • Ödül önererek, ödül avcılarını teşvik etmiyor musunuz?

  Ödül önererek, ödül avcılarını teşvik etmiyor musunuz?

  • Ödül avcıları ve diğer hükümet dışı bireylerin teröristlerin yakalanması için faaliyet göstermesini kesinlikle tasvip etmiyoruz; RFJ’nin ödülleri yalnız, ilgili devlet kurumlarının bu kişilerin yerini belirlemesi ve yakalamasına imkan sağlayacak bilgiler içindir.
 • Bilgi vermek istersem, kiminle temas kurmam gerekir?

  Bilgi vermek istersem, kiminle temas kurmam gerekir?

  • Konuya ilişkin bilgisi olan kişiler en yakın ABD elçiliği veya konsolosluğundaki Bölgesel Güvenlik Ofisi ya da FBI ile temas kurmalı veya aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanmalıdır:

   Posta adresi: RFJ, Washington D.C. 20522-0303, USA Ücretsiz

   telefon numarası: 1-800-US-REWARDS E-posta: [email protected]

 • Web sitenizdeki materyalleri (resimler) sunumum veya yayınımda kullanmak için izin almak istiyorum.

  Web sitenizdeki materyalleri (resimler) sunumum veya yayınımda kullanmak için izin almak istiyorum.

  • Bu web sitesinde yer alan ve bir telif hakkı bildirimi olmayan bütün bilgiler kamuoyuna açıktır ve RFJ’nin izni olmadan çoğaltılabilir, yayımlanabilir veya başka amaçla kullanılabilir. Ancak bilgilerin kaynağı olarak RFJ’nin gösterilmesi ve fotoğrafçı veya yazar adlarının aynı fotoğrafçı, yazar ya da RFJ’ye atfedilmesi gerekir.

   Bir fotoğraf, grafik veya başka materyal üzerinde telif hakkı bildirimi varsa, bu materyalleri kopya etmek için orijinal kaynağından izin alınmalıdır. Ayrıca, 18 U.S.C. 713 sayılı ceza yasası açıklanan belirli durumlarda Amerika Birleşik Devletleri Resmi Mührünün kullanılmasını yasaklar; bu nedenle Resmi Mührü herhangi bir amaçla kullanmadan önce hukuk müşavirine danışmanız tavsiye edilir.