Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) ay isang teroristang organisasyong nakabase sa Pakistan at Afghanistan na binuo noong 2007. Layunin ng TTP ang mapaalis ang pamahalaan ng Pakistan sa probinsya ng Pakhtunkwa (pormal na tinatawag na Federally Administered Tribal Areas) at magtatag ng batas na Sharia sa pamamagitan ng mga gawang terorismo. Kinukuha ng TTP ang gabay sa ideolohiya mula sa al-Qa’ida (AQ), habang bahagi ng mga elemento ng AQ ay nakadepende sa TTP para sa ligtas na kanlungan sa mga lugar na nasa hanay ng hangganang Afghanistan-Pakistan. Ang kaayusang ito ay nagbigay sa TTP ng akses sa parehong pandaigdigang network ng terorista ng AQ at sa kadalubhasaan sa operasyon ng mga miyembro nito.

Ang TTP ay nagsagawa at umamin ng responsibilidad sa maraming gawang terorismo laban sa mga interes ng Pakistan at Estados Unidos, kabilang ang pagpapatiwakal na pag-atake noong Disyembre 2009 sa isang base militar ng Estados Unidos sa Khost, Afghanistan na pumatay sa pitong mamamayan ng Estados Unidos, pati na rin ang pagpapatiwakal na pagbomba laban sa Konsulada ng Estados Unidos sa Peshawar, Pakistan na pumatay sa anim na mamamayan ng Pakistan. Ang TTP ay pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay sa dating Punong Ministro ng Pakistan na si Benazir Bhutto noong 2007. Iniutos at pinangasiwaan ng TTP ang nabigong pagtatangka ni Faizal Shahzad na pasabugin ang bomba sa Times Square ng Lungsod ng New York noong Mayo 1, 2010.

Noong Setyembre 1, 2010, itinalaga ng U.S. Department of State ang TTP bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng TTP na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa TTP. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa TTP.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content