Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Sa’ad bin Atef al-Awlaki

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 6 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $6 milyon para sa impormasyon tungkol kay Sa’ad bin Atef al-Awlaki na kilala rin bilang si Sa’d Muhammad Atif. Si al-Awlaki ay miyembro ng shura ng al-Qa’ida in the Arabian Peninsula. Isinapubliko niya ang panawagan sa mga pag-atake laban sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Yemen

Petsa ng Kapanganakan:

1978;1981 hanggang 1983

Nasyonalidad:

Yemen

Kasarian:

Lalaki

Taas:

5’6″(168 cm)

Laki ng Pangangatawan:

Payat

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Sa’d Muhammad Atif;Jalaal al-Sa’idi

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content