Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

Europa at Eurasya

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C) ay itinatag noong 1978 sa Turkey. Itinataguyod ng DHKP/C ang ideolohiyang Marxista-Leninista at tinututulan ang Estados Unidos, NATO, at ang establisimiyentong Turko. Pinagtuunan ng grupo ang mga interes ng Estados Unidos, kabilang ang militar at mga diplomatikong tauhan at pasilidad ng Estados Unidos, mga tauhan at pasilidad ng NATO, at mga target na Turko mula pa noong dekada 90. Noong Pebrero 2013, pinasabog ng isang operatiba ng DHKP/C ang suicide vest sa Embahada ng Estados Unidos sa Ankara. Sa pagsabog ay napatay sa isang guwardiyang Turko at nasugatan ang isang mamamahayag na Turko. Noong Marso 2013, tatlong miyembro ng grupo ang umatake sa Ministro ng Katarungan at sa punong-tanggapan ng pulitikal na partidong Turkish Justice and Development sa Ankara gamit ang mga granada at rocket launcher.

Noong Oktubre 8, 1997, itinalaga ng U.S. Department of State ang DHKP/C bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong Oktubre 31, 2001, itinalaga ng Department of State ang DHKP/C bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng DHKP/C na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa DHKP/C.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content