Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pagkawala ni Robert A. Levinson

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 20 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $20 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paghanap, pagbawi, at pagbabalik ni Robert A. “Bob”Levinson. Isang retiradong special agent ng FBI, si Levinson ay nawala noong panahon ng kanyang pagbiyahe para sa negosyo patungong Isla ng Kish sa Iran noong Marso 9, 2007. Si Levinson ay nagretiro sa FBI noong 1998 at nagtatrabaho bilang isang pribadong imbestigador noong panahong nawala siya.

Noong Disyembre 2020, pinarusahan ng U.S. Department of the Treasury ang dalawang nakakataas na opisyal ng Iran na sina Mohammad Baseri and Ahmad Khazai dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pagdukot kay Levinson. Ang Estados Unidos ay patuloy na naghahanap ng impormasyong tungkol sa ibang mga kasangkot.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Iran

Petsa ng Kapanganakan:

Marso 10, 1948

Lugar ng Kapanganakan:

Flushing, New York, Estados Unidos ng Amerika

Pagkamamamayan:

Estados Unidos ng Amerika

Nasyonalidad:

Estados Unidos ng Amerika

Taas:

6’2″(188 cm)

Timbang:

230 lbs (104 kg) –noong panahon ng kanyang pagkawala

Kulay ng Buhok:

Grey

Kulay ng Mata:

Asul

Mga Natatanging Katangian:

Nagsusuot ng salamin sa mata si Levinson. Siya ay pinaniniwalaang lubusang nabawasan ng timbang na posibleng 50 hanggang 60 lbs (23 hanggang 27 kg).

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content