Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pagbomba sa Khobar Towers

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 5 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol sa pagbomba sa Khobar Towers noong 1996 na malapit sa Dhahran, Saudi Arabia. Noong Hunyo 25, 1996, pinasabog ng mga miyembro ng Saudi Hizballah ang tanker na trak na naglalaman ng mga plastik na pasabog sa loteng paradahan ng Khobar Towers, isang tirahang complex na ginagamit upang paglagian ng mga tauhang militar ng Estados Unidos. Winasak ng pagsabog ang lahat maliban sa pinakamalapit na gusali, pumatay sa 19 na militar ng Estados Unidos at isang mamamayang Saudi at sinugatan ang daan-daang indibidwal mula sa iba’t ibang bansa.

Noong Hunyo 21, 2001, isang pederal na hurado ng Estados Unidos ang nagsakdal sa 14 iba pang indibidwal na konektado sa pag-atake. Sa mga nasakdal ay sina Ahmad Ibrahim al-Mughassil, Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser, Ibrahim Salim Mohammed al-Yacoub, at Ali Saed bin Ali el-Hoorie, para sa bawat isa sa mga ito, ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Saudi Arabia

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content