Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Pag-atake sa DusitD2 Hotel Complex, Nairobi, Kenya

Aprika – Sub-Sahara

Gantimpala

Up to $10 Million

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol kay Mohamoud Abdi Aden at sinumang iba pang indibidwal na responsable sa pag-atake noong 2019 ng mga terorista ng al-Shabaab sa DusitD2 Hotel complex sa Nairobi, Kenya. Noong hapon ng Enero 15, 2019, inatake ng mga armadong kalalakihan ng al-Shabaab na may mga pasabog, awtomatikong armas, at granada ang pangkomersyong sentro ng DusitD2, isang komplex na may 6 na gusali na may mga tindahan, opisina, at isang hotel. Hindi bababa sa 21 katao, kabilang ang isang mamamayan ng U.S., ang napatay sa pag-atake. Ang Al-Shabaab –kaakibat ng teroristang organisasyong al-Qa’ida —ng mga live na update sa kabuuan ng pag-atake sa pamamagitan ng oposual na Ahensya ng Pagbabalita nito na Shahada at naglabas ng pahayag kung saan nakasaad dito ang pag-atake bilang pagtugon sa gabay mula kay Ayman Zawahiri na lider ng al-Qa’ida nong panahong iyoni.

Tumulong si Aden, lider ng al-Shabaab, sa pagpaplano ng pag-atake noong Enero 2019. Noong Oktubre 17, 2022, siya ay itinalaga ng Department of State bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order (E.O.) 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito.

Responsable ang Al-Shabaab sa maraming teroristang pag-atake sa Kenya, Somalia, at mga kalapit na bansa na pumatay sa libu-libong katao, kabilang ang mga mamamayan ng U.S. Itinalaga ng Department of State ang al-Shabaab bilang isang Foreign Terrorist Organization (FTO, Banyagang Teroristang Organisasyon) at Specially Designated Global Terrorist (SDGT, Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) noong Marso 2008. Noong Abril 2010, itinalaga rin ang al-Shabaab ng Somalia Sanctions Committe (Komite ng Pagpaparusa ng Somalia) ng UN Security Council (Konsehong Panseguridad ng mga Nagkakaisang Bansa) alinsunod sa talata 8 ng resolusyon 1844 (2008).

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Kenya

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content