Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Nazem Said Ahmad

Europa at Eurasya | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Up to $10 million

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng Hizballah.

Si Nazem Said Ahmad ay ang pangunahing tagalinis ng pera na nakabase sa Lebanon at mahalagang tagapinansya ng Hizballah.

Si Ahmad ang isa sa nangungunang donor, na lumilikom ng mga pondo sa pamamagitan ng matagal nang kaugnayan nito sa kalakal na “blood diamond.”Ginagamit ng Hizballah si Ahmad at ang mga kumpanya nito para maglinis ng malalaking halaga ng pera nakalaan sa mga teroristang grupo. Mula 2016, itinuring si Ahmad bilang pangunahing pinansyal na donor ng Hizballah na naglilinis ng pera sa pamamagitan ng mga kumpanya nito para sa Hizballah at personal na nagbigay ng mga pondo sa Pangkalahatang Kalihim ng Hizballah na si Hasan Nasrallah. Sangkot din si Ahmad sa pagpupuslit ng “blood diamond”at mga dating pinatatakbong negosyo sa Belgium na pinakinabangan ng Hizballah.

Itinatabi ni Ahmad ang ilan sa kanyang personal na pondo sa likhang-sining na may malaking halaga sa paunang pagtatangkang mapahupa ang mga epekto ng mga parusa ng U.S., at nagbukas siya ng galeryang pansining sa Beirut bilang pangharap sa paglilinis ng pera. May malawak na koleksyon ng likhang-sining si Ahmad na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar, kabilang ang mga gawa ni Pablo Picasso at Andy Warhol, na ang karamihan sa mga ito ay ipinapakita sa kanyang galerya at penthouse sa Beirut. Sa pamamagitan ng maramihang paglipat ng pera at mga ilegal na pinansyal na transaksyon, hinangad ni Ahmad na maprotektahan ang kanyang mga pag-aari mula sa lehitimong pagbubuwis. Sa pagtatago ng kanyang mga nakuha mula sa pamahalaan ng Lebanon sa ilegal na paraan, pinagkaitan ni Ahmad ang pamahalaan at mga mamamayan ng Lebanon ng kailangang-kailangang kita habang nahaharap ang bansa sa malulubhang hamon na pang-ekonomiya.

Noong Disyembre 13, 2019, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Ahmad bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224 dahil sa materyal na pagtulong, pagtaguyod, o pagbibigay ng pinansyal, materyal, o panteknolohiyang suporta para sa, o mga gamit o serbisyo sa o bilang pagsuporta sa Hizballah. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Ahmad na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Ahmad. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Belhika, Lebanon

Mga Kilalang Lokasyon:

Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon

Petsa ng Kapanganakan:

January 5, 1965

Lugar ng Kapanganakan:

Sierra Leone

Pagkamamamayan:

Belgium

Nasyonalidad:

Lebanon

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Nazem Said Ahmed;Nazim Sa’id Ahmad;Nazim Ahmad;Nizam Saed Ahmad, Nazem Ali Ahmad;Nazem Saeed Ahmad;Nazem Saied Ahmed

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content