Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Muhammad al-Jawlani

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol kay Muhammad al-Jawlani na kilala rin bilang si Abu Muhammad al-Golani at Muhammad al-Julani. Pinamumunuan ni al-Jawlani ang al-Nusrah Front (ANF), ang kaanib ng al-Qa’ida (AQ) sa Syria. Noong Enero 2017, sumanib ang ANF sa ilan pang hindi matitinag na grupo ng oposisyon upang buuin ang Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Habang si al-Jawlani ay hindi lider ng HTS, siya ay nananatiling lider ng ANF na kaanib ng AQ.

Sa ilalim ng pamumuno ni al-Jawlani, ang ANF ay nagsagawa ng maraming teroristang pag-atake sa buong Syria, na madalas na pinagtutuunan ang mga sibilyan. Noong Abril 2015, iniulat na dinukot ng ANF, at pagkatapos ay pinalaya, ang humigit-kumulang 300 sibilyang Kurd mula sa isang checkpoint sa Syria. Noong 2015, inamin ng ANF ang responsibilidad sa pagpatay sa 20 residente sa nayon ng Druze sa Qalb Lawzeh sa probinsya ng Idlib, Syria.

Noong Abril 2013, sumumpa ng katapatan si al-Jawlani sa AQ at sa lider nitong si Ayman al-Zawahiri. Noong Hulyo 2016, pinuri ni al-Jawlani ang AQ at si al-Zawahiri sa isang online na video at sinabing papalitan ng ANF ang pangalan nito sa Jabhat Fath Al Sham (“Pananakop sa Levant Front”).

Noong Mayo 16, 2013, itinalaga ng U.S. Department of State si al-Jawlani bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni al-Jawlani na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay al-Jawlani. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa ANF, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Syria

Petsa ng Kapanganakan:

1975 hanggang 1979

Lugar ng Kapanganakan:

Syria

Nasyonalidad:

Syria

Kasarian:

Lalaki

Kulay ng Buhok:

Itim

Kulay ng Mata:

Kayumanggi

Kulay ng Balat:

Olibo

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Muhammed al-Jawlani; Abu Mohamed al-Jawlani; Abu Muhammad al-Jawlani; Abu Mohammed al-Julani; Abu Mohammed al-Golani; Abu Muhammad al-Golani; Abu Muhammad Aljawlani; Abu Ashraf; Ahmed Hussein al-Shar’a; Ahmad Hussain al-Sharaa; Al-Sheikh al-Fateh; Al-Fatih

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content