Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Mohammad Ibrahim Bazzi

Aprika – Sub-Sahara | Europa at Eurasya | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng Hizballah. Si Mohammad Ibrahim Bazzi na nagpapatakbo o may transaksyon sa o sa pamamagitan ng Belgium, Lebanon, Iraq, at ilang bansa sa West Africa, ay ang pangunahing tagapinansya ng Hizballah, Si Bazzi ay lumikom ng milyun-milyong dolyar para sa Hizballah para sa kanyang mga aktibidad na negosyo.

Si Bazzi ay mag-ari o may kontrol sa Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, at Car Escort Services S.A.L. Off Shore, ang lahat ng ito ay pinarurusahang kumpanya ng Estados Unidos kung saan si Bazzi ay nagbigay ng milyun-milyong dolyar ng Hizballah.

Noong Mayo 17, 2018, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Mohammad Ibrahim Bazzi bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Bazzi na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Bazzi. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Belhika, Lebanon

Petsa ng Kapanganakan:

Agosto 10, 1964

Lugar ng Kapanganakan:

Bent Jbeil, Lebanon

Pagkamamamayan:

Lebanon;Belhika

Nasyonalidad:

Lebanon;Belhika

(Mga) Numero ng Pasaporte at Bansa:

RL3400400 (Lebanon);EJ341406 (Belgium), mapapaso sa Mayo 31, 2017;899002098 (United Kingdom);487/2007 (Lebanon);0236370 (Sierra Leone);D0000687 (Gambia)

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Mohamed Bazzi;Muhammad Ibrahim Bazzi;Muhammed Bazzi

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content