Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed

Aprika – Sub-Sahara

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed. Siya ang lider ng pag-atake na pumatay sa mga empleyado ng U.S. Agency for International Development (USAID) na sina John Granville at Abdelrahman Abbas Rahama sa Khartoum noong Enero 1, 2008. Si Makawi ay may mga kaugnayan sa isang grupo sa Sudan na tinatawag na al-Qa’ida in the Land of the Two Niles, na nagplano ng pag-atake sa mga interes ng Estados Unidos, taga-Kanluran, at Sudan.

Ang hukuman ng Sudan ay nilitis at hinatulan si Makawi ng kamatayan noong 2009 para sa kanyang pagkakasangkot sa mga pagpatay. Ngunit tumakas si Makawi sa bilangguan noong Hunyo 10, 2010, bago maipatupad ang kanyang sentensya. Nananatili siyang pinaghahanap at pinaniniwalaang nasa Somalia.

Noong Enero 8, 2013, itinalaga ng U.S. Department of State si Makawi bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Makawi na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Makawi.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Somalia, Sudan

Petsa ng Kapanganakan:

1984

Lugar ng Kapanganakan:

Sudan

Nasyonalidad:

Sudan

Kasarian:

Lalaki

Kulay ng Buhok:

Itim

Kulay ng Mata:

Matingkad na Kayumanggi

Mga Wikang Sinasalita:

Arabe, Ingles

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Mohamed Makawi; Mohamed Makkawi Ibrahim Mohamed; Muhammad Makkawi Ibrahim; Muhammad Makkawi Ibrahim Muhammad

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content