Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Maalim Salman

Aprika – Sub-Sahara

Gantimpala

Hanggang 3 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $3 milyon para sa impormasyon tungkol kay Maalim Salman, isang pangunahing lider ng al-Shabaab, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (FTO, Banyagang Teroristang Organisasyon). Ang namatay na lider ng al-Shabaab na si Ahmed Abdi Godane ay pinili si Salman na pamunuan ang mga banyagang Aprikanong teroristang mandirigma ng al-Shabaab. Kilala rin bilang si Maalim Salman Ali at Ameer Salman, si Salman ay sangkot sa mga operasyong nakabase sa Africa na pinupuntirya ang mga turista, establisimyentong panlibangan, at mga simbahan. Bagaman pangunahing nakatuon sa mga operasyong nasa labas ng Somalia, si Salman ay kilalang naninirahan sa Somalia, kung saan sinasanay siya ang mga banyagang mandirigma para ipadala sa ibang lugar. Noong Setyembre 24, 2014, itinalaga ng U.S. Department of State si Salman bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Salman na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Salman. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa FTO na al-Shabaab.

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Somalia

Petsa ng Kapanganakan:

1978 hanggang 1980

Lugar ng Kapanganakan:

Nairobi, Kenya

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Mu’alim Salman; Mualem Suleiman; Ameer Salman; Ma’alim Suleiman; Maalim Salman Ali; Maalim Selman Ali; Ma’alim Selman; Ma’alin Sulayman

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content