Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Kwek Kee Seng

Silangang Asya at Pasipiko

Gantimpala

Up to $5 million

Gawin ang iyong bahagi.

Naghahandog ang Rewards for Justice (RFJ, Mga Gantimpala para sa Katarungan) ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyong magreresulta sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng mga taong sangkot sa mga partikular na aktibidad na sumusuporta sa North Korea (Democratic People’s Republic of Korea, DPRK), kabilang ang paglilinis ng pera, pagluluwas ng mga luhong paninda sa North Korea, tinukoy na aktibidad na cyber at mga pagkilos na sumusuporta sa paglaganap ng mga sandata para sa malawakang pagwasak (WMD).

Si Kwek Kee Seng ay isang mamamayan ng Singapore at direktor at shareholder ng Swanseas Port Services (S) Pte Ltd, isang ahensyang nagluluwas at kumpanya ng mga operasyon sa terminal na nakabase sa Singapore. Nakipagsabwatan siya sa pakikipagnegosyo sa, at nagbibigay ng mga ipinagbabawal na serbisyo sa, North Korea, na nagbibigay-daan sa mga programa ng pagpapalaganap ng nuklear ng DPRK.

Mula pa noong unang bahagi ng 2019, tinulungan at pinamunuan ni Kwek ang maraming pagluluwas ng produktong petrolyo sa North Korea at mga paglipat ng langis sa pagitan ng mga barko patungo sa mga sasakyang pandagat ng North Korea, na nagbibigay ng kritikal na mapagkukunan para sa mga kumpanyang nakabase sa North Korea at para sa pamahalaan ng North Korea. Nakipagsabwatan siya sa paglilinis ng pera sa pamamagitan ng sistemang pampinansyal ng U.S. sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga dolyar ng U.S. sa mga pangharap na kumpanya nito upang ikubli ang mga pinagmumulan ng bayad, at pag-aayos ng mga transaksyon upang maiwasan ang masiyasat at nang hindi maparusahan.

Noong Abril 23, 2021, sinampahan si Kwek Kee Seng ng mga awtoridad ng U.S. ng kaso ng pakikipagsabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act at pakikipagsabwatan sa internasyonal na paglilinis ng pera.

Hinihikayat namin ang sinumang may impormasyon tungkol kay Kwek Kee Seng na makipag-ugnayan sa Rewards for Justice sa pamamagitan ng aming channel sa pag-uulat ng mga tip na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion (kailangan ng Tor browser).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Singapore

Mga Kilalang Lokasyon:

Cambodia;Cameroon;North Korea;Singapore;St. Kitts and Nevis;Taiwan;Thailand

Petsa ng Kapanganakan:

November 19, 1959

Pagkamamamayan:

Singapore

Nasyonalidad:

Singapore

Kasarian:

Lalaki

Taas:

5’6” (167.6 cm)

Timbang:

Approximately 150 lbs (68 kg)

Kulay ng Buhok:

Black

Kulay ng Mata:

Brown

Mga Kaugnay na Organisasyon:

Courage Maritime SA;New Eastern Shipping Co., Ltd.;Ocean Bunkering JV;Swanseas Port Services;Swanseas Shipping (S) PTE Ltd.;Visson Electronics Co. Limited

Mga Kaugnay na Sasakyang Pandagat:

Chong Rim 2;M/T Courageous;Saebyol;Sea Cheeta;Sea Cheetah;Sea Prima;Viet Tin 01

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content