Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Khalil al-Rahman Haqqani

Timog at Gitnang Asya

Tungkol sa Amin

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Khalil al-Rahman Haqqani na kilala rin bilang si Khalil Haqqani o Khalil Ahmad Haqqani. Si Khalil ay nagsisilbi bilang pangunahing lider ng Haqqani Network (HQN), isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (FTO, Banyagang Teroristang Organisasyon).

Si Khalil ay nakikibahagi sa mga aktibidad ng paglikom ng pondo sa ngalan ng Taliban at nagbibigay ng suporta sa Taliban na nagpapatakbo sa Afghanistan. Sa unang bahagi ng 2010, nagbigay siya ng mga pondo sa mga selula ng Taliban sa Probinsya ng Logar sa Afghanistan. Noong 2009, si Khalil ang isa sa ilang taong responsable sa pagkulong ng mga indibidwal na binihag ng Taliban at ng HQN. Si Khalil ay nagsagawa ng mga operasyon para sa Taliban sa mga utos na mula sa kanyang pamangkin na si Sirajuddin Haqqani, ang pangkalahatang lider ng HQN at deputadong lider ng Taliban. Kumilos din si Khalil sa ngalan ng al-Qa’ida (AQ) at naiugnay sa mga teroristang operasyon ng AQ. Noong 2002, pinalabas niya ang mga mandirigma upang paigtingin ang mga elemento ng AQ sa Probinsya ng Paktia, Afghanistan.

Noong Pebrero 9, 2011, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Khalil Haqqani bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Khalil Haqqani na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Khalil Haqqani. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa FTO na HQN.

Mga Larawan:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Afghanistan, Pakistan

Petsa ng Kapanganakan:

1966; 1958 hanggang 1964

Nasyonalidad:

Afghanistan

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Khaleel Haqqani; Khalil Ahmad Haqqani; Khalil ur Rahman Haqqani

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content