Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Jehad Serwan Mostafa

Aprika – Sub-Sahara | Kanlurang Emisperyo | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol kay Jehad Serwan Mostafa na kilala rin bilang si Ahmed Gurey, Anwar al-Amriki, at Emir Anwa. Si Mostafa ay isang mamamayan ng Estados Unidos at dating residente ng California na humawak ng mga posisyon sa pamumuno sa al-Shabaab, isang itinalaga ng Estados Unidos bilang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon). Siya ay pinaniniwalaang may pinakamataas na ranggong mamamayan ng Estados Unidos na nangangasiwa ng teroristang organisasyon.

Si Mostafa ay tumira at nagtapos sa isang kolehiyo sa San Diego, California, bago lumipat ng Somalia noong 2005. Pinaniniwalaang sumali siya sa mga pag-atake laban sa mga puwersang taga-Ethiopia bago sumali sa al-Shabaab noong humigit-kumulang 2008. Sa al-Shabaab, si Mostafa ay gumanap sa maraming mahahalagang kapasidad, kabilang ang pagsisilbi bilang instruktor ng militar sa mga kampo ng pagsasanay ng grupo, pamumuno sa mga banyagang mandirigma, pagpapatakbo sa sangay ng media ng grupo, pagkilos bilang tagapamagitan ng al-Shabaab at ibang mga teroristang organisasyon, at pamumuno sa paggamit ng mga pasabog ng grupo sa mga teroristang pag-atake. Si Mostafa ay pinaniniwalaang ipinagpapatuloy ang pagganap ng mahalagang papel sa pagpaplano ng mga operasyong idinidirekta laban sa pamahalaan ng Somalia at mga puwersa ng African Union na may pandaigdigang suporta sa Somalia at East Africa. Bilang resulta, si Mostafa ay patuloy na nagiging banta sa mga puwersa ng Estados Unidos, sibilyan, at interes.

Noong Oktubre 9, 2009, si Mostafa ay isinakdal sa Southern District of California sa mga kaso ng pakikipagsabwatan upang magbigay ng materyal na suporta sa mga terorista, pakikipagsabwatan upang magbigay ng materyal na suporta sa al-Shabaab, at pagbibigay ng materyal na suporta sa al-Shabaab. Noong Disyembre 2, 2019, ang pumalit na sakdal na binuksan ng pederal na hukom ng Estados Unidos ay kinasuhan si Mostafa ng mga pagkakasalang nauugnay sa terorismo. Si Mostafa ay nasa Listahan ng mga Teroristang Mahigpit na Pinaghahanap ng FBI.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Ethiopia, Kenya, Somalia, Yemen

Petsa ng Kapanganakan:

December 28, 1981

Lugar ng Kapanganakan:

Waukesha, Wisconsin, United States of America

Pagkamamamayan:

United States of America

Kasarian:

Lalaki

Taas:

6’1″(185 cm)

Timbang:

170 lbs (77 kg)

Laki ng Pangangatawan:

Tall;thin

Kulay ng Buhok:

Brown

Kulay ng Mata:

Blue

Kulay ng Balat:

Light

Mga Natatanging Katangian:

Mostafa is left-handed and has a distinctive scar on his right hand. He wears a full beard and glasses.

Mga Wikang Sinasalita:

Arabic;English;Somali

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Emir Anwar;Ahmed Gurey;Anwar al-Amriki;Abu Abdullah al-Muhajir;“Ahmed”;“Anwar”

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content