Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Jamaat-ul-Ahrar (JuA)

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Jamaat-ul-Ahrar (JuA) ay isang militanteng grupong nauugnay sa itinalaga ng Estados Unudos na Foreign Terrorist Organization na Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Itinatag ng dating lider ng TTP na si Abdul Wali noong Agosto 2014, ang JuA ay nagsagawa ng maraming pag-atake sa Pakistan na pinagtuunan ang mga sibilyan, relihiyosong minorya, kawani ng militar, at tagapagpatupad ng batas. Noong Agosto 2015, inamin ng JuA ang responsibilidad sa pagpapatiwakal na pagbomba sa Punjab Pakistan na pumatay sa Home Minister ng Punjab na si Shuja Khanzada at 18 sa kanyang mga tagasuporta. Si JuA ay responsable sa pagpatay sa dalawang empleyadong Pakistani ng Konsulado ng Estados Unidos sa Peshawar sa unang bahagi ng Marso 2016. Sa huling bahagi ng Marso 2016, ang JuA ay nagsagawa ng pagpapatiwakal na pag-atake sa Gulshan-e-Iqbal amusement park sa Lahore, Pakistan kung saan namatay ang mahigit 70 katao—halos kalahati sa mga ito ay mga kababaihan at bata—at daan-daan pa ang nasugatan.

Noong Agosto 3, 2016, itinalaga ng U.S. Department of State ang JuA bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng JuA na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa JuA.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content