Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)

Aprika – Sub-Sahara

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ay inilarawan ang sarili bilang opisyal na sangay ng al-Qa’ida sa Mali. Noong 2017, ang Sangay sa Sahara ng al-Qa’ida in the Islamic Maghreb, ang al-Murabitoun, ang Ansar al-Dine, at ang Macina Liberation Front ay nagsama-sama upang buuin ang JNIM. Pinatatakbo sa Mali, Niger, at Burkina Faso, ang JNIM ay responsable sa maraming pag-atake at pagdukot. Noong Hunyo 2017, nagsagawa ang JNIM ng pag-atake sa isang resort na madalas na dinadaluhan ng mga taga-Kanluran sa labas ng Bamako at sila ay responsable sa malalaking pinag-ugnay-ugnay na pag-atake sa Ouagadougou noong Marso 2, 2018. Noong Setyembre, pinasabog ng JNIMM ang isang minahan sa ilalim ng isang pampasaherong bus sa central Mali kung saan namatay ang 14 na sibilyan at nasugatan ang 24.

Noong Setyembre 6, 2018, itinalaga ng U.S. Department of State ang JNIM bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong nakaraan, noong Setyembre 5, 2018, itinalaga ng Department of State ang JNIM bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng JNIM na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa JNIM. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa JNIM.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content