Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF)

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan | Timog at Gitnang Asya

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force (IRGC-QF), isang sangay ng IRGC, ay ang pangunahing mekanismo ng Iran sa paglinang at pagsuporta sa mga teroristang grupo sa ibang bansa. Ginagamit ng Iran ang IRGC-QF upang ipatupad ang mga mithiin nito sa patakarang panlabas, magbigay ng panghalili sa mga operasyong intelihensya, at lumikha ng kaguluhan sa Gitnang Silangan. Noong 2011, tinangka ng IRGC-QF na patayin ang Embahador na Saudi sa Estados Unidos sa Washington, D.C. Noong 2012, naaresto ang mga operatiba ng IRGC-QF sa Turkey at Kenya para sa pagtatangka ng pag-atake. Noong Enero 2018, ibinunyag ng Germany ang 10 operatiba ng IRGC na sangkot sa teroristang pagtatangka sa Germany.

Noong Abril 15, 2019, itinalaga ng U.S. Department of State ang IRGC, kabilang ang IRGC-QF, bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng Seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong 2017, 2001, itinalaga ng U.S. Department of Treasury ang IRGC bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito, para sa mga aktibidad nitong sumusuporta sa IRGC-QF. Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng IRGC na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa IRGC. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa IRGC.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content