Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ibrahim Taher

Aprika – Sub-Sahara | Europa at Eurasya | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng Hizballah. Si Ibrahim Taher ay isang tagapinansya sa Hizballah na nagpapatakbo sa Guinea. Tinukoy si Taher bilang isa sa mga pinakaprominenteng tagasuporta ng Hizballah sa Guinea. Siya ay pinaniniwalaang nagpapatrabaho sa ilang indibidwal na kaakibat ng Hizballah sa loob ng bansa. 

Si Taher at isang kasama nito ay nagpadala ng mga dolyar ng Estados Unidos na kinolekta sa isa sa kanilang mga pangkomersyong pasilidad sa Paliparan ng Conakry at sinuhulan ang mga opisyal ng adwana ng Guinea upang mapahintulutang makapasok ang kanilang perang nasa bagahe. Ginamit ni Taher ang kanyang katayuan bilang Pinarangalang Konsul ng Lebanon sa Cote d’Ivoire upang maiwasan ang pagsisiyasat habang bumibiyahe papasok at palabas ng Guinea.  

Nito lamang 2020, isang grupo ng mga negosyanteng Lebanese na nakabase sa Guinea, kabilang si Taher at ang tagapinansya ng Hizballah na si Ali Saade ang lumipad mula Guinea patungong Lebanon sa isang espesyal na paglipad dala ang malaking halaga ng pera. Sinabi ng grupo na ang pera ay pantulong sa sitwasyong COVID-19 sa Lebanon kung kaya nakaiwas ito sa pagsisiyasat. Ginamit na dati bilang pantakip na dahilan ang tulong para sa COVID-19 para sa paglilipat ng mga pondo mula sa Guinea patungong Lebanon para sa Hizballah.

Noong Marso 4, 2022, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Taher bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito, dahil sa materyal na pagtulong, pagtaguyod, o pagbibigay ng pinansyal, materyal, o panteknolohiyang suporta para sa, o mga gamit o serbisyo sa o bilang pagsuporta sa, Hizballah. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Taher na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Taher. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Guinea

Petsa ng Kapanganakan:

Nobyembre 10, 1963; Oktubre 11, 1963

Lugar ng Kapanganakan:

Jwaya, Lebanon

Nasyonalidad:

Lebanon; United Kingdom

(Mga) Pambansang Numero ng Pagkakakilanlan at Bansa:

16311109613998 (Guinea), Mapapaso sa: Oktubre 27, 2031; 790205295 (United Kingdom), Napaso: Agosto 22, 2018; 137828

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Ibrahim Amin Fadlallah Taher; Ibrahim Fadlallah Taher; Fadlallah Brahim Taher

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content