Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub. Si al-Yacoub, ang diumanong miyembro ng teroristang organisasyong Saudi Hizballah ay pinaghahanap dahil sa kanyang papel sa pagbomba sa Khobar Towers na malapit sa Dhahran, Saudi Arabia noong 1996.

Noong Hunyo 25, 1996, pinasabog ng mga miyembro ng Saudi Hizballah ang tanker na trak na naglalaman ng mga plastik na pasabog sa loteng paradahan ng Khobar Towers, isang tirahang complex na ginagamit upang paglagian ng mga tauhang militar ng Estados Unidos. Winasak ng pagsabog ang lahat maliban sa pinakamalapit na gusali, pumatay sa 19 na militar ng Estados Unidos at isang mamamayang Saudi at sinugatan ang daan-daang indibidwal mula sa iba’t ibang bansa.

Noong Hunyo 21, 2001, isang pederal na hurado ng Estados Unidos ang nagsakdal kay al-Yacoub at sa 13 iba pang indibidwal na konektado sa pag-atake.

Noong Oktubre 12, 2001, itinalaga ng U.S. Department of State si al-Yacoub bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni al-Yacoub na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay al-Yacoub. Siya ay nasa Listahan ng mga Teroristang Mahigpit na Pinaghahanap ng FBI.

Mga Larawan:

Petsa ng Kapanganakan:

Oktubre 16, 1966

Lugar ng Kapanganakan:

Tarut, Saudi Arabia

Pagkamamamayan:

Saudi Arabia

Kasarian:

Lalaki

Taas:

5’4″(163 cm)

Timbang:

150 lbs (68 kg)

Kulay ng Buhok:

Itim

Kulay ng Mata:

Kayumanggi

Kulay ng Balat:

Olibo

Mga Natatanging Katangian:

Si Al-Yacoub ay may nakakalbong noo at maaaring mayroong balbas.

Mga Wikang Sinasalita:

Arabe

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content