Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Fuad Mohamed Khalaf

Aprika – Sub-Sahara

Tungkol sa Amin

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Fuad Mohamed Khalaf na kilala rin bilang si Fuad Shongale. Si Khalaf ay isang lider ng al-Shabaab at pinangasiwaan ang pinansyal na suporta para sa itinalagang ito ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Noong Abril 2008, si Khalaf at ang ilang indibidwal ay nagdirekta ng mga pag-atakeng ginagamitan ng pasabog na lulan ng sasakyan sa mga base ng Ethiopia at mga elemento ng Transitional Federal Government sa Mogadishu, Somalia. Noong Mayo 2008, si Khalap at ang grupo ng mga mandirigma ay inatake ang binihag ang istasyon ng pulisya sa Mogadishu, kung saan namatay at nasugatan ang ilang sundalo. Sa buwan ding iyon, nagdaos ng dalawang kaganapang lumilikom ng pagpopondo para sa al-Shabaab sa mga moske sa Kismaayo, Somalia.

Noong Abril 13, 2010, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Khalaf bilang isang Specially Designated National (Espesyal na Itinalagang Mamamayan) alinsunod sa Executive Order 13536 dahil sa pag-aambag sa karahasan at paghina ng seguridad sa Somalia. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Khalaf na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Khalaf. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta sa Al-Shabaab, isang itinalagang FTO.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Somalia

Nasyonalidad:

Somalia; Sweden

Kasarian:

Lalaki

Kulay ng Buhok:

Itim

Kulay ng Mata:

Kayumanggi

Kulay ng Balat:

Katamtaman

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Fuad Muhammad Khalaf Shongole; Fouad Shongale; Fuad Songale; Fuad Shangole; Fuad Shongole; Fuad Shongale; Fuad Khalaf; Fuad Mohammed Khalif; Fuad Mohamed Kalaf; Fuad Mohammed Khalaf; Fuad Mohamed Qalaf; Fuad Mohamed Khalif

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Skip to content