Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Faruq al-Suri

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 5 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Faruq al-Suri na kilala rin bilang si Samir Hijazi o Abu Hammam al-Shami. Si al-Suri ay ang lider ng teroristang organisasyong Hurras al-Din (HAD) at beteranong miyembro ng al-Qa’ida (AQ).

Si al-Suri ay ang nakakataas na paramilitar na tagapagsanay kasama ang nakakataas na lider ng AQ na si Sayf al-Adl sa Afghanistan noong dekada 90, at sinanay niya rin ang mga mandirigma ng AQ sa Iraq mula 2005 hanggang 2005. Si al-Suri ay dating nakakulong sa Lebanon mula 2009 at 2013 at pagkatapos ay naging komandante ng militar sa al-Nusrah Front (ANF). Umalis siya sa ANF noong 2016.

Noong Setyembre 10, 2019, itinalaga ng U.S. Department of State si al-Suri bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni al-Suri na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay al-Suri.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Syria

Petsa ng Kapanganakan:

1977

Lugar ng Kapanganakan:

Damascus, Syria

Pagkamamamayan:

Syria

Nasyonalidad:

Syria

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Samir Hijazi;Abu Hammam al-Sham;Abu Hammam al-Shami;Abu Humam al-Shami;Samir ‘Abd al-Latif Hijazi;Abu Hammam al-‘Askari

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content