Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ali Youssef Charara

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 10 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyong mauuwi sa paggambala sa mga mekanismong pampinansyal ng Hizballah. Si Ali Youssef Charara na kilala rin bilang si Ali Youssef Sharara at ‘Ali Yusuf Sharara, ay isang pangunahing tagapinansya ng Hizballah at Tagapangulo at Pangkalahatang Tagapamahala ng kumpanya ng telekomunikasyon na Spectrum Investment Group Holding SAL na nakabase sa Lebanon, isang entidad na pinarurusahan ng U.S. Department of the Treasury. Si Charara ay tumanggap ng milyun-milyong dolyar mula sa Hizballah upang mamuhunan sa mga pangkomersyong proyektong pinansyal na sumusuporta sa teroristang grupo.

Bukod sa pangangasiwa ni Charara sa mga pangkomersyong pamumuhunan sa ngalan ng Hizballah, nagtrabaho rin si Charara sa mga negosyo sa langis sa Iraq. Bukod dito, si Charara ay may malalawak na interes sa negosyo sa industriya ng telekomunikasyon sa West Africa.

Noong Enero 7, 2016, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si Charara bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Charara na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Charara. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Hizballah, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Lebanon

Petsa ng Kapanganakan:

Setyembre 25, 1968

Lugar ng Kapanganakan:

Sidon, Lebanon

Pagkamamamayan:

Lebanon

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

‘Ali Yusuf Sharara;Ali Youssef Sharara

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content