Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri

Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Up to $5 million

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $5 milyon para sa impormasyon tungkol kay Ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri na kilala rin bilang si Abd al-Aziz al-Masri. Si al-Bakri ay isang miyembro ng konseho ng shura ng al-Qai’da (AQ), ang lupong tagapagpasya ng grupo, at malapit na kasama ng mga lider ng AQ na si Sayf al-Adl. Si Al-Bakri ay dalubhasa sa mga pasabog at sandatang kemikal.

Bago sumali sa AQ, si al-Bakri ay miyembro ng teroristang grupong Egyptian Islamic Jihad sa ilalim ng pamumuno ni al-Zawahiri. Nagsilbi siya bilang instruktor sa mga kampo ng AQ sa Afghanistan, sinanay ang mga teroristang rekrut sa paggamit ng mga pasabog at mga kemikal na sandata. Tinangka rin ni al-Bakri na i-hijack ang pampasaherong eroplanong Pakistani Air noong Disyembre 2000. Siya ay malamang na patuloy na sinasanay ang mga teroristang AQ at iba pang mga ekstremista.

Si al-Bakri ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Iran.

Noong Oktubre 3, 2005, itinalaga ng U.S. Department of Treasury si al-Bakri bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni al-Bakri na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay al-Bakri. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa AQ, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Iran

Petsa ng Kapanganakan:

April 18, 1966

Lugar ng Kapanganakan:

Bani Suwayf, Egypt

Nasyonalidad:

Egypt

Kasarian:

Lalaki

Kulay ng Mata:

Dark

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Ali Sa’d Muhammad Mustafa Bakri;Abd al-Aziz al-Masri;Hasan ‘Umar Ibrahim Ali Saleem Abu Salsbil;Abu Salsabil Hassan Omar;Hasan ‘Umar Zizo

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content