Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Al-Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Orihinal na kilala bilang Salafist Group for Preaching and Combat, ang al-Qa’ida (GSPC) in the Islamic Maghreb (AQIM) ay nabuo pagkatapos magdeklara ng katapatan ang grupo sa al-Qa’ida noong 2006. Bagaman sa pangkalahatan, ang AQIM ay nananatiling isang teroristang grupong nakatuon sa rehiyon sa Sahel, nagpatibay ito ng retorika at ideolohiyang laban sa Kanluranin.

Rutinang nagsasagawa ang AQIM ng mga gawang terorista, kabilang ang mga pagpapatiwakal na pagbomba, pag-atake sa mga pinagtutuunang sibilyan, at operasyong pagdukot na humihingi ng pantubos. Ang pagbomba ng AQIM noong 2007 sa gusaling punong-tanggapan ng UN at gusali ng pamahalaan ng Algeria sa Algiers ay pumatay sa 60 katao. Noong Enero 2016, nagsagawa ang AQIM ng pag-atake sa isang hotel sa Burkina Faso kung saan namatay ang 28 katao at nasugatan ang 56. Noong Marso 2016, ang AQIM ay umamin ng responsibilidad sa isang welga sa isang bakasyunan sa dalampasigan sa Côte d’Ivoire kung saan namatay ang mahigit 16 na katao at 133 pa ang nasugatan. Noong Enero 2017, naglunsad ang AQIM ng suicide attack (pagpapatiwakal na pagsalakay) na nag-iwan ng mahigit 50 kataong namatay sa Gao, Mali.

Noong Marso 27, 2002, itinalaga ng U.S. Department of State ang AQIM bilang isang Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong nakaraan, noong Setyembre 23, 2001, ang ASG ay inilista sa Annex sa Executive Order 13224, at pagkatapos ay sumailalim sa mga parusa sa ilalim nito bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista). Bilang resulta, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian ng AQIM na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay sa AQIM. Isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa AQIM.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content