Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi

Aprika – Sub-Sahara | Malapit na Silangan – Hilagang Aprika at Gitnang Silangan

Gantimpala

Hanggang 7 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Tungkol sa Amin

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $7 milyon para sa impormasyon tungkol kay Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi na kilala rin bilang si Abou Obeida Youssef al-Annabi at Yazid Mubarak. Si Al-Anabi ang lider ng teroristang organisasyong al-Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM). Inanunsyo ng AQIM si al-Anabi bilang bagong lider ng grupo noong Nobyembre 2020. Si al-Anabi ay sumumpa ng katapatan sa lider ng al-Qa’ida (AQ) na si Ayman al-Zawahiri sa ngalan ng AQIM at inaasahang may gagampanang papel sa pandaigdigang pamamahala ng AQ.

Si al-Anabi, isang mamamayan ng Algeria, ay dating lider ng Council of Notables ng AQIM ay nagsilbi sa Konseho ng Shura ng AQIM. Si al-Anabi ang dating hepe ng media ng AQIM.

Noong Setyembre 9, 2015, itinalaga ng U.S. Department of State si al-Anabi bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni al-Anabi na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay al-Anabi. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa AQIM, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon). Si al-Anabi ay inilagat sa listahan ng may parusa ng United Nations Security Council Resolution 1267 (UNSCR 1267) noong Pebrero 29, 2016, na ginawa siyang sumasailalim sa mga restriksyon sa ari-arian, pagbabawal na maglakbay, at imbargo sa mga armas.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Algeria, Mali

Petsa ng Kapanganakan:

Enero 1, 1969; Pebrero 7, 1969

Lugar ng Kapanganakan:

Annaba, Algeria

Pagkamamamayan:

Algeria

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Yusuf Abu-‘Ubaydah Al-Anabi; Abou Obeida Youssef Al-Annabi; Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi; Mebrak Yazid; Youcef Abu Obeida; Mibrak Yazid; Yousif Abu Obayda Yazid; Yazid Mebrak; Yazid Mabrak; Yusuf Abu Ubaydah; Abou Youcef; Yazid Mubarak; Abu Ubaydah; Yusuf Abou Youcef

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Signal app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Telegram app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Signal app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Telegram app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content