Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Abu Ubaidah (Diriye)

Aprika – Sub-Sahara

Gantimpala

Up to $10 million

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $10 milyon para sa impormasyon tungkol kay Ahmed Diriye na kilala rin bilang si Ahmed Umar at Abu Ubaidah. Si Abu Ubaidah ay nagsisilbi bilang lider ng al-Shabaab—isang posisyong inookupa niya mula pa noong mamatay ang dating lider ng al-Shabaab na si Ahmed Abdi Godane. Si Abu Ubaidah ay bahagi ng malapit na grupo ni Godane noong panahon ng pagkamatay ni Godane.

Bago mapalitan si Godane, si Abu Ubaidah ay nagsilbi sa ilang posisyon sa loob ng al-Shabaab, kabilang ang pagiging katulong si Godane, deputadong gobernador ng rehiyong Lower Juba ng Somalia noong 2008, at gobernador ng mga rehiyon ng Bay at Bakool ng Somalia para sa al-Shabaab noong 2009. Bago lumampas ng 2013, siya ang nakakataas na tagapayo ni Godane, at nagsilbi sa “Interyor na Departamento”ng al-Shabaab, kung saan pinangasiwaan niya ang mga aktibidad ng grupo sa loob ng bansa. Ang kanyang pananaw ay kapareho ng kay Godane para sa mga teroristang pag-atake ng al-Shabaab sa Somalia bilang elemento ng mas malalaking aspirasyon ng al-Qa’ida.

Noong Abril 21, 2015, itinalaga ng U.S. Department of State si Abu Ubaidah bilang isang Specially Designated Global Terrorist (Espesyal na Itinalagang Pandaigdigang Terorista) alinsunod sa Executive Order 13224, ayon sa pagkakaamyenda nito. Bilang resulta ng pagkakatalagang ito, bukod sa iba pang mga konsekwensya, ang lahat ng ari-arian, at mga interes sa ari-arian, ni Abu Ubaidah na sumasailalim sa hurisdiksyon ng Estados Unidos ay hinarang, at ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa pangkalahatan ay pinagbabawalang makibahagi sa anumang mga transaksyong nauugnay kay Abu Ubaidah. Bukod dito, isang krimen ang sadyang pagbibigay, o pagtatangka o pakikipagsabwatan upang magbigay, ng materyal na suporta o mga mapagkukunan sa Al-Shabaab, isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon).

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Somalia

Petsa ng Kapanganakan:

1972

Lugar ng Kapanganakan:

Somalia

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Ahmed Diriye;Ahmad Umar Abu Ubaidah;Mahad Diriye;Ahmed Omar Abu Ubaidah;Sheikh Ahmad Umar Abu Ubaidah;Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah;Sheikh Omar Abu Ubaidaha;Sheikh Ahmed Umar;Sheikh Mahad Omar Abdikarim;Ahmad Umar;Abu Diriye

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content