Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Abu Nidal Organization (ANO)

Europa at Eurasya | Timog at Gitnang Asya

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Abu Nidal Organization (ANO) ay binuo noong 1974 pagkatapos humiwalay sa Palestine Liberation Organization. Itinaguyod ng ANO ang pag-alis sa Israel at sinikap na idiskaril ang mga diplomatikong pagsusumikap bilang pagsuporta sa prosesong pangkapayapaan sa Gitnang Silangan. Inamin ng grupo ang reponsibilidad para sa maraming teroristang pag-atake, kabilang ang pagbomba sa TWA Flight 840 at ang pag -hijack sa Pan Am Flight 73.

Noong Oktubre 8, 1997, itinalaga ng U.S. Department of State ang ANO bilang isang Foreign Terrorist Organization (FTO, Banyagang Teroristang Organisasyon) sa ilalim ng seksyon 219 ng Immigration and Nationality Act, ayon sa pagkakaamyenda nito. Noong Hunyo 1, 2017, binawi ng Department of State ang pagkakatalaga sa ANO bilang isang FTO.

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please open your Line app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please open your Viber app to submit a tip. The number is +1 202 702 7843

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring buksan ang iyong Line app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring buksan ang iyong Viber app para magsumite ng tip. Ang numero ay +1 202 702 7843

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content