Opisyal na website ng pamahalaan ng Estados Unidos

Abdul Wali

Timog at Gitnang Asya

Gantimpala

Hanggang 3 milyong dolyar

Gawin ang iyong bahagi.

Ang Rewards for Justice ay naghahandog ng gantimpalang hanggang $3 milyon para sa impormasyon tungkol kay Abdul Wali na kilala rin bilang si Omar Khalid Khorasani. Si Wali ay ang lider ng Jamaat ul-Ahrar (JuA), isang militanteng paksyong kaanib ng Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), isang itinalaga ng Estados Unidos na Foreign Terrorist Organization (Banyagang Teroristang Organisasyon). Sa ilalim ng pamumuno ni Wali, ang JuA ay naging isa sa pinakaaktibo sa pagpapatakbo na mga network ng TTP sa Probinsya ng Punjab sa Pakistan, at umamin ng responsibilidad sa maraming pag-atake sa buong Pakistan.

Si Wali ay iniulat na nagpapatakbo mula sa mga Probinsya ng Nangarhar at Kunar sa Afghanistan. Si Wali ay ipinanganak sa Mohmand Agency, Pakistan. Siya ay isang dating mamamahayag at makata at nag-aral sa ilang madrasa sa Karachi, Pakistan.

Mga Larawan:

Mga Paskil:

Mga Kaugnay na Lokasyon:

Pakistan

Pagkamamamayan:

Pakistan

Kasarian:

Lalaki

Mga Alyas/Mga Alternatibong Pagsulat sa Pangalan:

Omar Khalid Khorasani

SUBMIT A TIP

Do Your Part. Secure a Safer World.

There are many ways to submit information to Rewards for Justice.

You may choose from multiple platforms and contact us in numerous languages. To process your information efficiently, we ask you to state your information as succinctly as possible, provide your name, location, and preferred language, and upload all relevant files such as photographs, videos, and documents to support your information. An RFJ representative will soon contact you. Please be patient, as RFJ reads every tip we receive.

Please visit our Tor-based tips-reporting channel at: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Magsumite ng Tip

Gawin ang iyong Bahagi. Tiyakin ang mas Ligtas na Mundo.

Mayroong maraming paraan para magsumite ng tip.

Maaari kang pumili sa maraming platform at makipag-ugnayan sa amin sa maraming wika. Upang maiproseso ang iyong impormasyon nang mabuti, hinihiling namin sa iyong isaad ang iyong impormasyon nang maikli hangga’t maaari, ibigay ang iyong pangalan, lokasyon, at mas ninanais na wika, at i-upload ang lahat ng nauukol na file gaya ng mga litrato, video, at dokumentong sumusuporta sa iyong impormasyon. Malapit nang makipag-ugnayan sa iyo ang kinatawan ng RFJ. Hinihingi ang iyong pasensya dahil binabasa ng RFJ ang bawat tip na natatanggap namin.

Mangyaring bisitahin ang channel sa pag-uulat ng tips na nakabase sa Tor sa: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Skip to content