Tungkol sa Amin

Mga Kuwento ng Tagumpay

Simula ng pagkakatatag ng programang Rewards for Justice noong 1984, ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nagbayad ng mahigit $200 milyon sa mahigit 100 kataong nagbigay ng maaaksyunang impormasyong naghatid sa kaparusahan ng mga terorista, gumambala sa mga pag-atake o pagpinansya ng terorista, o sumira sa mga mekanismong pampinansyal ng mga sangkot sa mga ilegal na aktibidad upang suportahan ang rehimen ng North Korea.