ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

ยาซีน อัล ซูริ

รางวัลมากสูงสุดถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

เอซาดีน อับเดล อะซิซ คาฮ์ลิล หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อยาซีน อัล ซูริ เป็นผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงของอัลกออิดะฮ์ที่อยู่ในอิหร่าน ยาซีน อัล ซูริถูกเจ้าหน้าที่อิหร่านจับตัวได้ในเดือนธันวาคม 2011 หลังการประกาศเสนอเงินรางวัล 10 ล้านเหรียญจากรางวัลเพื่อความยุติธรรม แต่ได้กลับมาเป็นผู้นำของเครือข่าย AQ ของอิหร่านอีกครั้ง

ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงของอัลกออิดะฮ์ในอิหร่าน ยาซีน อัล ซูริรับผิดชอบต่อการควบคุมดูแลการดำเนินการของอัลกออิดะฮ์ในการโยกย้ายผู้ปฏิบัติการและผู้นำที่มีประสบการณ์จากปากีสถานไปยังซีเรีย จัดการและดูแลเส้นทางที่สมาชิกใหม่สามารถเดินทางไปยังซีเรียผ่านทางตุรกี และช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติการภายนอกของอัลกออิดะฮ์ไปยังตะวันตก

เอซาดีน อับเดล อะซิซ คาฮ์ลิล หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อยาซีน อัล ซูริ เป็นผู้อำนวยความสะดวกระดับสูงของอัลกออิดะฮ์ที่อยู่ในอิหร่าน อัล ซูริเคลื่อนย้ายเงินและสมาชิกใหม่ๆ จากทั่วตะวันออกกลางไปยังอิหร่าน จากนั้นไปยังปากีสถานเพื่อสนับสนุนผู้นำระดับสูงของอัลกออิดะฮ์ เจ้าหน้าที่อิหร่านรักษาความสัมพันธ์กับอัล ซูริไว้ และได้อนุญาตให้เขาปฏิบัติการภายในเขตชายแดนอิหร่านตั้งแต่ปี 2005

อัล ซูริอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสมาชิกใหม่ให้แก่อัลกออิดะฮ์จากอ่าวเปอร์เซียไปยังปากีสถานและอัฟกานิสถานผ่านทางอิหร่าน เขายังเป็นคนระดมเงินทุนให้แก่อัลกออิดะฮ์ที่สำคัญอีกด้วย และได้รวบรวมเงินจากผู้บริจาคและผู้ระดมเงินจากทั่วทั้งอ่าวเปอร์เซีย อัล ซูริ อัลกออิดะฮ์ส่งเงินทุนจำนวนมากผ่านอิหร่านไปยังผู้นำอัลกออิดะฮ์ในอัฟกานิสถานและอิรัก

จากการทำงานร่วมกับรัฐบาลอิหร่าน อัล ซูริได้จัดการให้มีการปล่อยตัวสมาชิกอัลกออิดะฮ์ออกจากเรือนจำอิหร่าน เมื่อผู้ปฏิบัติการอัลกออิดะฮ์ได้ถูกปล่อยตัวแล้ว รัฐบาลอิหร่านได้ส่งตัวพวกเขาให้แก่อัล ซูริ ที่ต่อจากนั้นได้อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางของพวกเขาไปยังปากีสถาน

รูปภาพเพิ่มเติม

ยาซีน อัล ซูริ