การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย
ข้อมูลเกี่ยวกับ …

ข้อมูลที่นำไปสู่การขัดขวางครั้งใหญ่ของการลักลอบค้าน้ำมันและโบราณวัตถุที่ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ (Islamic State of Iraq and the Levant หรือ ISIL)

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมขอเสนอรางวัลสูงถึง $5 ล้านเหรียญสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การ ขัดขวางครั้งใหญ่ในการขาย และ/หรือ การแลกเปลี่ยนน้ำมันและโบราณวัตถุโดย เพื่อ ในนามของ หรือเพื่อให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนต์ (ISIL) และเป็นที่รู้จัก ในชื่อย่ออาราบิกของกลุ่มที่เรียกว่า DAESH

กลุ่มผู้ก่อการร้าย เช่น กลุ่ม ISIL จะพึ่งเครือข่ายที่ช่วยเหลือด้านการเงินและการสนับสนุนเพื่อ คงการปฏิบัติการและการโจมตี การปฏิบัติการและการลักลอบค้าขายวัตถุทางโบราณคดีที่ถูก ปล้นสะดมจากซีเรียและอิรักของกลุ่ม ISIL คือแหล่งรายได้หลักที่ช่วยให้องค์กรก่อการร้ายมีเงิน หลายร้านดอลลาร์ในสกุลเงินหลัก และทำให้กลุ่ม ISIL สามารถใช้กลวิธีอันโหดเหี้ยมและกดขี่ ข่มเหงพลเมืองผู้บริสุทธิ์ ความเสียหายและการปล้นสะดมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในอิรักและ ซีเรียของกลุ่ม ISIL ได้ทำลายหลักฐานของชีวิตและสังคมโบราณลงอย่างสิ้นเชิง เหรียญโบราณและเหรียญทางประวัติศาสตร์ เครื่องประดับและอัญมณีแกะสลัก แผ่นจารึก รูปแกะสลัก ที่บรรจุ และแผ่นดินเหนียวเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มวัตถุทางวัฒนธรรมซีเรียและอิรักที่ ISIL ต้องการ องค์กร Emergency Red Lists of Cultural Objects at Risk ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums) ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะให้รายการที่ครอบคลุมประเภทของวัตถุที่ถูกปล้นสะดมและลักลอบค้าขายจากซีเรียและอิรัก และมีลิงค์ที่ http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/syria/ และ http://icom.museum/resources/red-lists-database/red-list/iraq-2015/

ด้วยเป้าหมายที่จะต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่ม ISIL กระทรวงการต่างประเทศของ สหรัฐฯ หวังว่ารางวัลนี้จะก่อให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ได้เข้าร่วมในการผลิต การอำนวยความสะดวก การลักลอบ การจัดจำหน่าย การขาย และการแลกเปลี่ยนน้ำมันและ โบราณวัตถุที่ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่ม ISIL รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายการลักลอบ วิธีการ และเส้นทางที่รองรับกิจกรรมเหล่านี้

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-1-video

http://eca.state.gov/video/conflict-antiquities-panel-2-video

โบราณวัตถุ

รูปภาพของ โบราณวัตถุ
รูปภาพของ โบราณวัตถุ
รูปภาพของ โบราณวัตถุ
รูปภาพของ โบราณวัตถุ
รูปภาพของ โบราณวัตถุ
รูปภาพของ โบราณวัตถุ