ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

ซามิ อัล-อูเรดิ

างวัลสูงสุดถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ซามิ อัล-อูเรดิเป็นเจ้าหน้าที่ชะรีอะฮ์อาวุโสของกลุ่มเฮอร์รัส อัล-ดิน (HAD) อัล-อูเรดิเคยเกี่ยวข้องในแผนการผู้ก่อการร้ายในสหัฐอเมริกาและอิสราเอลมาก่อน อัล-อูเรดิเป็นสมาชิกของชูราของ HAD ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ตัดสินใจระดับอาวุโสของกลุ่ม อัล-อูเรดิเคยเป็นเจ้าหน้าที่ชะรีอะฮ์อาวุโสของอัล-นูซารา ฟรอนต์มาก่อนตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 และแยกตัวออกจากลุ่มในปี 2016

เฮอร์รัส อัล-ดินเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลกออิดะฮ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียในช่วงต้นปี 2018 หลังจากที่หน่วยย่อยต่างๆ ได้แตกตัวออกจากฮายัต ทาหะรี อัลชาม (HTS) ผู้นำของ HAD รวมถึงอัล-อูเรดิยังคงซื้อสัตย์ต่อ AQ และผู้นำของกลุ่มนั่นคืออัย์มาน อัลซาวาฮิรี

รูปภาพเพิ่มเติมของ

ซามิ อัล-อูเรดิ
Arabic