เรื่องราวความสำเร็จ

คูเซย์ ฮุสเซน

เสียชีวิตแล้ว

คูเซย์ ฮุสเซนเป็นบุตรชายคนที่สองในจำนวนบุตรสองคนจากการแต่งงานครั้งแรกของซัดดัม ฮุสเซน เป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางว่า เขาจะเป็นผู้สืบอำนาจต่อเมื่อซัดดัม ฮุสเซนถึงแก่กรรม คูเซย์เป็นหัวหน้าบริการข่าวกรองของอิรัค บริการการรักษาความมั่นคง หน่วยทหารองครักษ์สาธารณรัฐ และหน่วยทหารองครักษ์สาธารณรัฐพิเศษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกำลังทหารอิรัคที่มีสมรรถนะสูงที่สุด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2003 ข้อมูลที่แหล่งข่าวให้มานำไปสู่ที่ที่อูเดย์และคูเซย์ ฮุสเซนหลบซ่อนตัวอยู่ ด้วยความช่วยเหลือจากกองบินที่ 101 คณะปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 20 ดำเนินการเข้าจับบุคคลเหล่านั้น เกิดการยิงต่อสู้เป็นเวลาสี่ชั่วโมง ซึ่งผลที่ตามมาคือการเสียชีวิตของอูเดย์และคูเซย์ ฮุสเซน

โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมให้เงินรางวัลสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่การระบุตำแหน่งที่ที่อูเดย์และคูเซย์ ฮุสเซนหลบซ่อนตัวอยู่