ตามจับ
ข้อมูลที่จะนำตัวมาสู่กระบวนการยุติธรรม…

มูซา อาโซกลู

รางวัลสูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูซา อาโซกลูเป็นผู้นำสำคัญของกลุ่ม the Revolutionary People’s Liberation Party/Front (ภาษาตุรกี: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi หรือ DHKP/C) DHKP/C ได้พุ่งเป้าที่ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทูตและอาคารสถานที่ทางการทหารสหรัฐฯ นับตั้งแต่การตั้งกลุ่มขึ้นในปี 1994 เมื่อกลุ่มก่อนหน้านี้คือ Devrimci Sol หรือ Dev Sol ได้แยกตัวออกไป เป้าหมายของกลุ่มคือทำลายร่องรอยของสหรัฐฯ และนาโต้ออกจากตุรกี แล้วก่อตั้งรัฐสังคมนิยมขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ระเบิดพลีชีพได้แทรกซึมเข้าไปกับกลุ่มที่โจมตีสถานทูตสหรัฐฯ ในอังการา ซึ่งสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวตุรกี กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่ม DHKP/C เป็นองค์กรผู้ก่อการร้ายต่างประเทศในปี 1997 และได้ทบทวนและรักษาการกำหนดนี้ไว้ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2013

มูซา อาโซกลูได้เข้าร่วมกับกลุ่ม DHKP/C ในทศวรรษที่ 1990 ขณะที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีรายงานว่าเขาได้รับส่งมอบการเป็นผู้นำกลุ่มหลังจากที่ผู้ก่อตั้งกลุ่มคือ ดูร์ซัน คาราตาส เสียชีวิตลงในปี 2008 อาโซกลูเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลาง DHKP/C ซึ่งเป็นหน่วยตัดสินใจสูงสุดของกลุ่ม และเชื่อว่านำกิจกรรมการเงินและการระดมทุนของกลุ่มในยุโรป มีรายงานว่าเขาได้สั่งการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพกับสถานทูตสหรัฐฯ ในอังการา ซึ่งสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวตุรกีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 ยังเชื่อว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีในเดือนมีนาคม 2013 ต่อสำนักงานใหญ่ความยุติธรรมเพื่อการพัฒนา (AKP) และกระทรวงยุติธรรมของตุรกี

มูซา อาโซกลู, เซอร์ริน ซารี และซีเฮอร์ เดเมียร์ เซน เป็นผู้นำสำคัญของกลุ่ม the Revolutionary People’s Liberation Party/Front (ภาษาตุรกี: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi หรือ DHKP/C)

รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพเพิ่มเติมของ มูซา อาโซกลู
รูปภาพเพิ่มเติมของ มูซา อาโซกลู
รูปภาพเพิ่มเติมของ มูซา อาโซกลู